Trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất (đầy đủ nhất)

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Gia hạn thời gian sử dụng đất là việc làm bắt buộc khi thời hạn sử dụng đất đã hết và người sử dụng muốn tiếp tục sử dụng đất. Thủ tục, hồ sơ và chi phí gia hạn sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật được quy định tại Luật đất đai 2013.

Trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất 1

Đất hết hạn có được gia hạn thời gian sử dụng đất?

Ở bài viết Thời hạn sử dụng đất theo Luật đất đai mới nhất 2013 chúng ta đã biết một số loại đất có hạn sử dụng. Tùy vào mục đích sử dụng và nhóm đất khác nhau mà quy định về thời hạn sử dụng đất cũng có sự khác biệt:

 • 5 năm
 • 50 năm
 • 70 năm
 • 99 năm

Điều 125 của Luật đất đai 2013 quy định về thời gian sử dụng đất như sau: “... Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này”. Như vậy, đất hết hạn sử dụng hoàn toàn có thể gia hạn thời gian sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất 2

Về đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất, Khoản 1 Điều 74, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau: “Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này” thì được phép gia hạn thời gian sử dụng đất.

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 74 Quy định như sau:

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Cũng trong Điều 74, Nghị định 43/2014/NĐ-CP tại Luật đất đai 2013 đã quy định về thời điểm gia hạn sử dụng đất như sau: “Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất”.

Vậy trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Chi phí gia hạn là bao nhiêu? Thời gian bao lâu thì có kết quả? Hãy tiếp tục theo dõi bài viết để có câu trả lời.

Toàn bộ trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất

Thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ được thực hiện đúng như quy định của Luật đất đai 2013. Cụ thể tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục gia hạn sử dụng đất sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất

Nơi nhận hồ sơ: Cơ quan tài nguyên môi trường.

Đối với trường hợp xin gia hạn thời gian sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn.
 • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Đối với trường hợp đất nông nghiệp hết hạn sử dụng và hộ gia đình, cá nhân muốn gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp thì hồ sơ gia hạn đất nông nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất 3

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tài nguyên môi trường sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ về nhu cầu sử dụng đất. Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện được gia hạn thì cơ quan tài nguyên môi trường sẽ chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai để gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế, xác định nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, trình UBND cùng cấp để quyết định gia hạn quyền sử dụng đất theo nguyện vọng của người làm hồ sơ.

Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án.

Bước 3: Đóng lệ phí gia hạn

Người làm hồ sơ xin gia hạn sẽ nhận được thông báo về việc hồ sơ hợp lệ và phải đóng lệ phí cho việc gia hạn. Sau khi đóng xong lệ phí, người làm hồ sơ phải nộp chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho cơ quan tài nguyên môi trường.

Trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất 4

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nếu gia hạn thời gian sử dụng đất thành công, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Đồng thời chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Người xin gia hạn sẽ nhận lại Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc nhận tại UBND xã nếu như trước đó người xin gia hạn nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trong trường hợp việc xin gia hạn thời gian sử dụng đất không thành công, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông báo cho người sử dụng đất và tiến hành làm thủ tục thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật được quy định tại Luật đất đai 2013.

Theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời gian tiến hành thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất sẽ không quá 15 ngày.

Xem thêm: