Tuyển dụng

Trần Anh Group tuyển NV kinh doanh bất động sản tháng 11/2018

Trần Anh Group tuyển NV kinh doanh bất động sản tháng 11/2018

Trần Anh Group là chủ đầu tư bất động sản đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường, với mục tiêu phát triển khu Tây Sài Gòn. Trong tháng 11, Trần Anh Group chúng tôi phát triển thêm 3 dự án mới cần tuyển dụng chuyên viên kinh doanh có nhiệt tình và đam mê bất động sản.