Tin tổng hợp

Tháo gỡ bất cập trong thuế phí chuyển nhượng nhà đất

Tháo gỡ bất cập trong thuế phí chuyển nhượng nhà đất

Thuế phí chuyển nhượng nhà đất là “câu chuyện” không mới. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng đã phát sinh khá nhiều bất cập, đặt ra thách thức giải quyết triệt để nhằm thắt chặt hơn vai trò của quản lý của nhà nước trong các giao dịch dân sự.