Xây dựng


Xây dựng là gì?

Xây dựng được hiểu là một quy trình thiết kế và thi công, hình thành nên các công trình, nhà ở, cơ sở hạ tầng. Hoạt động xây dựng so với hoạt động sản xuất khác nhau ở điểm, xây dựng tạo ra sản phẩm dành cho từng đối tượng khách hàng riêng biệt ở những địa điểm nhất định; không phải tạo các ra các sản phẩm hàng loạt có đặc điểm giống nhau.

Khái niệm xây dựng

Hoạt động xây dựng thường được xem là hoạt động riêng lẻ nhưng quá trình thực hiện trên thực tế lại đòi hỏi sự kết hợp của rất nhiều nhân tố, bao gồm:

Công trình xây dựng

Công trình xây dựng là sản phẩm của ngành xây dựng, quá trình xây dựng, hiểu đơn giản các công trình cụ thể như nhà ở, trường học, bệnh viện, đường sá, siêu thị, chung cư.

Hiểu một cách chính xác hơn thì công trình xây dựng là “sản phẩm được tạo nên bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế”.

Phân loại công trình xây dựng

Công trình dân dụng: Bao gồm nhà ở ( nhà riêng, nhà chung cư, nhà tập thể) và công trình công cộng (Công trình giáo dục, y tế, thể thao, Công trình tôn giáo, tín ngưỡng, Công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở...