Tin Tức

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp thông thường sẽ có thời hạn 5 năm. Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện hàng năm để cân đối hợp lý nhất ở quy hoạch công bố cuối cùng.

Người Trần Anh bùng cháy tại Team Building & Gala 2020

Người Trần Anh bùng cháy tại Team Building & Gala 2020

Sự kiện Team Building & Gala 2020 của Trần Anh Group đã diễn ra trong 3 ngày 3 đêm (từ 05/01 – 08/01) tại Tp. Đà Lạt và Tp. Nha Trang. Sự kiện đã giúp toàn bộ nhân viên, cán bộ thuộc tập đoàn có được kỳ nghỉ “cháy” hết mình.