Vai trò và chức năng của trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trở thành một trong những địa chỉ đáng tin cậy để kiểm tra các thông tin liên quan đến quy hoạch sử dụng đất. Trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai đã và đang phát triển mạng các kênh cung cấp thông tin trực tiếp. Tùy thuộc vào kế hoạch cung cấp thông tin quy hoạch của trung tâm, mỗi quý hoặc hàng năm sẽ thực hiện công khai các báo cáo công tác cụ thể của quốc gia và địa phương.

Nắm giữ vị trí quan trọng, thế nhưng không phải ai cũng hiểu hết vai trò và nhiệm vụ mà trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai đang đảm nhiệm.

trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai - 1

Vai trò của trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai

Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về: điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên đất; chiến lược sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất. Thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, các vùng.

Về điều tra, đánh giá tài nguyên đất: Điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông nghiệp của cả nước, các vùng theo định kỳ. Điều tra, đánh giá chuyên đề về quản lý, sử dụng đất theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai. Quan trắc tài nguyên đất. Phân tích mẫu đất phục vụ việc điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên đất. Tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên đất của cả nước và các vùng.

trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai - 2

Nhiệm vụ trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai đối với người dân

Dựa vào chức năng và quyền hạn được giao, các nhân viên thuộc trung tâm sẽ được phân công thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến hoạt động dịch vụ và tư vấn của trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai như:

 • Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan đến sử dụng đất
 • Điều tra, đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất
 • Phân hạng đất nông nghiệp
 • Điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; phân tích mẫu đất
 • Đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
 • Bồi thường giải phóng mặt bằng
 • Định giá đất
 • Điểm tra, thẩm định công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai
 • Các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai - 3

Những điều cần lưu ý khi làm việc với trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai

Trong những trường hợp đặc biệt hoặc có vấn đề không hay xảy ra với đất đai người dân mới phải làm việc với trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai.

Để không tốn quá nhiều thời gian và rắc rối trong thủ tục, người dân cần:

 • Tìm hiểu các quy định của Luật Đất đai liên quan đến vấn đề nhà đất đang gặp phải để chuẩn bị tâm lý xử lý các chiều hướng vấn đề có thể xảy ra
 • Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên quan đến đất đai
 • Mang theo các giấy tờ tùy thân cần thiết để chứng minh quyền và nghĩa vụ với đất đai
 • Tham khảo trước các khoản thuế, lệ phí phải đóng để chuẩn bị đầy đủ
 • Soạn sẵn đơn từ theo mẫu hành chính đã được pháp luật quy định
 • Xác định đúng cơ quan chức năng giải quyết vấn đề về đất đai

Hiện tại, làm việc với trung tâm điều tra và quy hoạch đất đai sẽ khá bất tiện. Do trụ sở và chi nhánh không nhiều nên ở các tỉnh thành cách xa Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh muốn làm việc trực tiếp sẽ khá vất vả. Vì vậy, các cổng thông tin và hotline sẽ là đầu mối liên hệ đóng vai trò rất quan trọng. Người dân nên liên hệ trước để được tư vấn hoặc xếp lịch trong trường hợp cần thiết.

>>>> Xem thêm: