Toàn bộ chi phí đo đạc đất đai làm sổ đỏ [Đầy đủ nhất]

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Phí đo đất làm sổ đỏ là khoản phí mà chủ sở hữu đất sẽ phải trả cho đơn vị đo đạc khi có nhu cầu đo đạc xác định ranh giới đất. Vậy chi phí đo đạc đất đai cụ thể là bao nhiêu?

Toàn bộ chi phí đo đạc đất đai làm sổ đỏ [Đầy đủ nhất] 1

Theo Điều 2, Điều 3 của Thông tư 250/2016/TT-BTC về việc Hướng dẫn về phí, lệ phí thì thẩm quyền quyết định thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, phí đo đất làm sổ đỏ sẽ bao gồm 3 loại phí.

Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ

Phí thẩm định cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là khoản thu dành cho các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất. Phí thẩm định cấp sổ đỏ chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

Toàn bộ chi phí đo đạc đất đai làm sổ đỏ [Đầy đủ nhất] 2

Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ sẽ tùy thuộc vào diện tích đất cần cấp sổ đỏ + tính chất phức tạp của hồ sơ (cấp mới hay cấp lại) + mục đích sử dụng đất (đất làm nhà sẽ có mức thu thấp hơn đất dùng để sản xuất, kinh doanh) + các điều kiện cụ thể tại địa phương.

Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ có thể khác nhau tùy từng người, từng điều kiện và địa phương, song mức thu cao nhất sẽ không quá 7.500.000 đồng/hồ sơ.

Lệ phí cấp sổ đỏ

Lệ phí cấp sổ đỏ cũng tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương + chính sách phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương mà có mức thu phù hợp. Tuy nhiên nguyên tắc thu cần phải tuân thủ như sau: Mức thu đối với hộ gia đình hoặc cá nhân ở các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh sẽ cao hơn mức thu đối với các khu vực khác; mức thu của tổ chức cũng sẽ cao hơn mức thu đối với hộ gia đình hoặc cá nhân.

Toàn bộ chi phí đo đạc đất đai làm sổ đỏ [Đầy đủ nhất] 3

Phí đo đất làm sổ đỏ

Phí đo đất (hay phí đo đạc, lập bản đồ địa chính) là khoản thu đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Mục đích của khoản phí này là để hỗ trợ thêm cho chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ.

Toàn bộ chi phí đo đạc đất đai làm sổ đỏ [Đầy đủ nhất] 4

Thẩm quyền đo đạc đất sẽ do Văn phòng đăng ký đất đai, còn phí đo đạc đất lại tùy thuộc vào từng địa phương. Ở mỗi địa phương khác nhau sẽ có những quy định về phí đo đất làm sổ đỏ khác nhau và cụ thể. Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và ban hành.

Tùy thuộc vào các bước công việc + yêu cầu công tác đo đạc + vị trí, diện tích đất lớn hay nhỏ mà mức phí sẽ được đưa ra cụ thể. Tuy nhiên phí đo đất làm sổ đỏ sẽ không vượt quá 1.500 đồng/m2. (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2014).

Xem thêm: