Trình tự, thủ tục gia hạn đất trồng cây lâu năm theo luật (Mới nhất)

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Đất trồng cây lâu năm là đất có thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật. Vậy người sử dụng có phải thực hiện thủ tục gia hạn đất trồng cây lâu năm khi hết thời hạn sử dụng hay không? Bài viết sau sẽ lý giải cụ thể hơn về vấn đề này. Mời các bạn cùng theo dõi để tìm được câu trả lời nhé.

1. Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm là bao lâu?

Căn cứ theo thời hạn sử dụng đất theo Luật đất đai mới nhất 2013 thì thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm cũng chính là thời hạn sử dụng đất nông nghiệp. Thời hạn được xác định như sau:

 • Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi đất nông nghiệp hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.
 • Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.
 • Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

Lưu ý: Để biết thời hạn sử dụng của đất trồng cây lâu năm là bao nhiêu, hãy xem tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, tại phần thông tin thửa đất nằm ở trang 2 của Giấy chứng nhận, ngoài thông tin về địa chỉ, diện tích, số thửa thì còn hiển thị thời hạn sử dụng đất. Người sử dụng đất có thể căn cứ vào đó để biết đất mình đang sử dụng có còn hạn sử dụng hay không.

Trình tự, thủ tục gia hạn đất trồng cây lâu năm 1

2. Đất trồng cây lâu năm hết hạn có bị thu hồi?

Luật đất đai hiện hành quy định các trường hợp bị thu hồi đất bao gồm:

 • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.
 • Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
 • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục).
 • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Như vậy, nếu nằm trong những trường hợp được nêu trên thì đất trồng cây lâu năm có thể bị thu hồi. Trong trường hợp người sử dụng đất muốn tiếp tục sử dụng nhưng lo ngại về khả năng bị thu hồi thì phải xem bản đồ quy hoạch ở địa phương mình để xác định thửa đất có nằm trong diện bị thu hồi hay không. Quy định bồi thường được cụ thể hóa trong Luật đất đai 2013 và các văn bản pháp luật khác về đất đai.

Ngoài ra, đất trồng cây lâu năm hết hạn nhưng không được người sử dụng đất gia hạn thời gian sử dụng đất (trong trường hợp cần phải gia hạn) thì cũng sẽ bị Nhà nước thu hồi.

Vậy, trường hợp nào cần gia hạn đất trồng cây lâu năm và trường hợp nào không cần gia hạn đất trồng cây lâu năm? Câu trả lời sẽ có ngay ở phần nội dung sau đây.

3. Đất trồng cây lâu năm hết hạn có phải thực hiện thủ tục gia hạn?

3.1. Khi nào đất trồng cây lâu năm PHẢI gia hạn thời gian sử dụng đất?

Khi đất trồng cây lâu năm được sử dụng bởi:

 • Các tổ chức sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
 • Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 • Các tổ chức sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư Việt Nam.

Các trường hợp trên khi đất hết hạn sử dụng phải thực hiện thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3.2. Khi nào đất trồng cây lâu năm KHÔNG PHẢI gia hạn thời gian sử dụng đất?

Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định rằng hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

 • Khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013 quy định thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.
 • Khoản 3 Điều 210 Luật đất đai 2013 có nêu rõ hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013.

Như vậy, đối với đất trồng cây lâu năm trong các trường hợp nói trên khi hết hạn sử dụng thì người sử dụng đất không cần phải thực hiện thủ tục gia hạn mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng với thời hạn được quy định trong Luật đất đai. Tuy nhiên, người sử dụng đất vẫn phải làm thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Trình tự, thủ tục gia hạn đất trồng cây lâu năm 2

4. Trình tự, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất trồng cây lâu năm (đối với trường hợp không cần gia hạn)

Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất.
 • UBND cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

5. Trình tự, thủ tục gia hạn đất trồng cây lâu năm (đối với các trường hợp phải gia hạn)

Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất như sau:

 • Chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

+) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

+) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 • Nộp hồ sơ tới Cơ quan tài nguyên môi trường.
 • Cơ quan tài nguyên môi trường sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ chuyển đến Văn phòng đăn ký đất đai, đồng thời trình UBND cùng cấp để quyết định gia hạn quyền sử dụng đất theo yêu cầu của người sử dụng đất.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ yêu cầu người sử dụng đất bổ sung hồ sơ cho đến khi đầy đủ.
 • Người gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ phải đóng lệ phí gia hạn. Sau đó nộp chứng từ thể hiện việc đã đóng xong nghĩa vụ tài chính cho Cơ quan tài nguyên môi trường.
 • Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận gia hạn thời gian sử dụng đất vào Giấy chứng nhận. Đồng thời chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Người gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã.

Lưu ý:

 • Thủ tục gia hạn phải thực hiên trước khi đất trồng cây lâu năm hết hạn tối thiểu 6 tháng.
 • Theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì toàn bộ thời gian gia hạn thời hạn sử dụng đất sẽ không quá 15 ngày.

Tổng kết

Nhằm khuyến khích bà con nông dân phát triển ngành nông nghiệp vốn từ trước đến nay đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Ngoài việc quy định chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở, Nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ người nông dân.

Thời hạn sử dụng được đưa ra khá dài, tạo điều kiện để mọi người yên tâm sản xuất. Hơn nữa người sử dụng đất không phải mất nhiều thời gian, chi phí, công sức để thực hiện thủ tục gia hạn đất trồng cây lâu năm. Vì vậy, mỗi người phải tuân thủ thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật đất đai, lấy Luật đất đai làm cơ sở để xác định các vấn đề liên quan mà mình gặp phải.

Xem thêm: