Thu hồi đất nông trường khi nào? Có được bồi thường không?

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Thông thường khi nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất sẽ được nhận bồi thường. Tuy nhiên trường hợp thu hồi đất nông trường có được nhận bồi thường hay không? Những trường hợp nào thu hồi đất nông trường được hoặc không được bồi thường? Hãy đọc hết bài viết này để có câu trả lời.

Các trường hợp thu hồi đất nông trường Luật đất đai 2013 quy định

Thu hồi đất nông trường 1

Điều 61 đến Điều 65 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp sẽ phải thu hồi đất như sau:

1/ Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh;

2/ Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lời ích quốc gia, công cộng;

3/ Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai: Sử dụng không đúng mục đích, cố ý hủy hoại đất, đất được giao hoặc cho thuê không đúng đối tượng,...

4/ Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người: Người sử dụng đất chế mà không có người thừa kế, người sử dụng đất tự nguyện trả đất, đất hết hạn nhưng không được gia hạn thời gian sử dụng đất, đất ở khu vực ô nhiễm môi trường, đất có nguy cơ sạt lở, sụt lún…

Nếu đất nông trường thuộc vào 1 trong 4 trường hợp nói trên thì sẽ bị thu hồi. Và ngược lại, sẽ không bị thu hồi nếu không thuộc các trường hợp nói trên. Tùy vào từng trường hợp cụ thể để quyết định có được bồi thường khi thu hồi hay không.

Thu hồi đất nông trường có được nhận bồi thường không?

Đất nông trường là đất được nhà nước cấp quyền sử dụng cho các tổ chức, cơ quan, địa phương quản lý sau đó giao khoán lại cho cá nhân hoặc hộ gia đình. Khi đất bị thu hồi thì điều mọi người quan tâm nhất chính là có được nhà nước bồi thường hay không.

Thu hồi đất nông trường 2

Nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1/ Phải có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật này.

2/ Việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Trong trường hợp không có đất để bồi thường thì sẽ bồi thường bằng tiền theo giá đất của thể của loại đất bị thu hồi do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất.

3/ Việc bồi thường sẽ được thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Đất nông trường bị thu hồi có được bồi thường?

Theo quy định tại Điều 82 Luật đất đai 2013, các trường hợp thu hồi đất nhưng không nhận được bồi thường về đất như sau:

  1. Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất;
  2. Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;
  3. Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;
  4. Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;
  5. Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Đất nông trường chính là hình thức đất nhận khoán. Như vậy khi nhà nước thu hồi đất nông trường thì người sử dụng đất sẽ không nhận được tiền bồi thường đất.

Xem thêm: