Mẫu Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mới nhất)

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Mẫu số 01/TB-SDDPNN chính là mẫu Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất theo đúng quy định của pháp luật, ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Đây là mẫu do cơ quan thuế sử dụng để ra thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Vai trò của Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Dựa vào tờ khai của người nộp thuế và thông tin xác định của cơ quan chức năng, cơ quan thuế sẽ đưa ra Thông báo nộp thuế. Chậm nhất vào ngày 30/04 hàng năm, cơ quan thuế sẽ ra Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến các hộ gia đình, cá nhân. Dựa vào các thông tin trên Thông báo, người nộp thuế sẽ biết được:

  • Số thuế mình cần nộp là bao nhiêu?
  • Thời gian nộp vào lúc nào?
  • Nộp thuế ở đâu?

Ngoài các thông tin trên, người nộp thuế còn phải quan tâm đến các thông tin khác trên Thông báo như tên người nộp thuế, diện tích đất, hệ số, hạng đất, giá 1m2 đất… Nếu có bất cứ thắc mắc nào về các thông tin trên Thông báo hoặc cho rằng cơ quan thuế có sự sai sót hoặc nhầm lẫn, thì người nộp thuế sẽ tiến hành phản hồi theo tên cơ quan thuế và địa chỉ hoặc số điện thoại được ghi trên thông báo.

  • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo, người nộp thuế phải phản hồi với cơ quan thuế (nếu có ý kiến phản hồi);
  • 10 ngày tiếp theo, cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm trả lời các ý kiến phản hồi của người nộp thuế.

Nếu người nộp thuế không có phản hồi thì số thuế ghi trên Thông báo chính là số thuế phải nộp. Người nộp thuế chuẩn bị tiền đầy đủ và tiến hành nộp thuế theo thời gian, địa điểm được ghi trên Thông báo.

Mẫu 01/TB-SDDPNN - Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Mẫu Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mới nhất)

Mẫu Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mới nhất)

Thuế đất phi nông nghiệp chính là thuế nhà đất, là khoản thu bắt buộc mà người sử dụng, sở hữu nhà đất phải đóng cho ngân sách nhà nước. Khi nhận được Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, người nộp thuế phải đóng thuế đầy đủ theo số tiền, thời gian và địa điểm được ghi trong thông báo. Không đóng thuế đất là vi phạm luật thuế, sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự tùy vào mức độ vi phạm. Người nộp thuế nên chấp hành nghiêm túc trong việc thực hiện nghĩa vụ nhưng cũng là quyền lợi của bản thân mình.

Xem thêm: