Có hay không quy hoạch sử dụng đất cấp xã?

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện rất thường gặp, thế nhưng quy hoạch sử dụng đất cấp xã lại ít thấy nên nhiều người thắc mắc liệu có hay không?

Cách đây nhiều năm, quy hoạch sử dụng đất cấp xã khá phổ biến. Tại mỗi xã, hàng năm hoặc theo từng giai đoạn cụ thể sẽ có quy hoạch sử dụng đất nhằm phục vụ cho việc phát triển các lĩnh vực của địa phương. Những năm trở lại đây, sau nhiều phiên họp của Quốc hội về sửa đổi luật, quy hoạch sử dụng đất cấp xã được kề xuất lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Điều này nhằm giảm bớt nhiệm vụ cho chính quyền địa phương, dễ dàng quản lý và có sự đồng bộ nhất định.

Quy hoạch sử dụng đất cấp xã có nhưng ở hình thức khác

Từ thời điểm đề xuất quy hoạch sử dụng đất cấp xã lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, hầu hết các địa phương cấp xã đã không làm quy hoạch chi tiết mỗi năm. Trừ những trường hợp đặc biệt, những xã mới thành lập hoặc nằm trong diện đặc biệt thì mới lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường tại các xã sẽ có nhiệm vụ nhận quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất từ huyện và trực tiếp triển khai. Ngoài ra, đơn vị có thẩm quyền cấp xã sẽ xử lý các vấn đề trong giới hạn cho phép nếu người dân có thắc mắc hoặc khiếu nại. Trong trường hợp, cơ quan cấp xã không giải quyết được thì hồ sơ khiếu nại sẽ được chuyển lên cho UBND huyện xử lý.

Việc lồng ghép này sau khi được triển khai đã phát huy được hiệu quả tăng tính liên kết giữa các cấp chính quyền. Đồng thời tạo nên sự đồng bộ các khu quy hoạch và chính sách quy hoạch giữa các xã trên địa bàn huyện.

Quy hoạch sử dụng đất cấp xã -1

Căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phù hợp với xã

Chính sách lồng ghép ở thời điểm đầu gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người không đồng tình vì lo ngại quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh sẽ không phù hợp, không sát sao với nhu cầu thực tế của các địa phương.

Sau khi đưa vào thực hiện, UBND cấp huyện đã có nhiều điều chỉnh trong công tác triển khai nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Để lập được kế hoạch có tính hợp lý cao nhất, UBND huyện căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Chính sách phát triển chung của huyện trong năm hoặc từng giai đoạn
 • Tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các quy hoạch các năm trước
 • Quỹ đất chung của tỉnh, dựa vào báo cáo đất đai hàng năm
 • Đề xuất quy hoạch của các xã trực thuộc huyện dựa vào nhu cầu thực tế cũng như quy đất tại địa phương
 • ...

UBND cấp huyện có nhiệm vụ kiểm tra đồng bộ, thẩm định đề xuất và cân đối việc quy hoạch sao cho đáp ứng tối thiểu 60% nhu cầu của từng xã. Quy hoạch sử dụng đất các năm sẽ có sự thay đổi, điều chỉnh nhằm mang lại hiệu quả, điều kiện phát triển tốt nhất cho từng xã. Người dân muốn xem bản đồ quy hoạchtra cứu thông tin quy hoạch sẽ xem tại kênh thông tin điện tử của huyện hoặc trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Quy hoạch sử dụng đất cấp xã - 2

Quy định bồi thường, tái định cư cho đất trong diện quy hoạch bị thu hồi

Trong trường hợp nhà đất nằm trong khu quy hoạch đã đến lúc bị thu hồi để triển khai. Cá nhân, gia đình sở hữu đất sẽ được Nhà nước hỗ trợ tái định cư hoặc bồi thường. Theo quy định tại Điều 42 Luật Đất Đai, hình thức bồi thường hoặc tái định cư được thực hiện như sau:

 • Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật này thì người bị thu hồi đất được bồi thường, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 và các điểm b, c, d, đ và g khoản 1 Điều 43 của Luật này.
 • Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.
 • Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Khu tái định cư được quy hoạch chung cho nhiều dự án trên cùng một địa bàn và phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
 • Trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất mà không có đất để bồi thường cho việc tiếp tục sản xuất thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền, người bị thu hồi đất còn được Nhà nước hỗ trợ để ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi ngành nghề, bố trí việc làm mới.
 • Trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi giá trị nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trong giá trị được bồi thường, hỗ trợ.
 • Chính phủ quy định việc bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi và việc hỗ trợ để thực hiện thu hồi đất”.

Như vậy, trong trường hợp trên của bạn, vì mục đích môi trường mà nhà nước thu hồi đất nên khi bị thu hồi đất, bạn sẽ được bồi thường theo quy định.

Quy hoạch sử dụng đất cấp xã - 3

Mặc dù quy hoạch sử dụng đất cấp xã đã được gộp chung thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Thế nhưng, tất cả các chính sách và quyền lợi vẫn được đảm bảo tốt nhất. Người dân hoàn toàn có quyền khiếu nại, tố cáo nếu chính quyền địa phương không thực hiện đúng các quy định nêu trên và các quy định khác có liên quan.

>>>> Xem thêm: