Quy hoạch đất nông nghiệp là gì? Quỹ đất nông nghiệp là gì? (Tổng hợp)

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Quy hoạch đất nông nghiệp là gì? Quỹ đất nông nghiệp là gì? Tất cả những khái niệm liên quan đến đất nông nghiệp sẽ được tổng hợp trong bài viết này.

1. Quy hoạch đất nông nghiệp là gì?

Quy hoạch đất nông nghiệp là việc khoanh bổ và phân vùng đất dùng để sản xuất, canh tác nông nghiệp (bao gồm cả chăn nuôi và trồng trọt) để nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường… trong một khoảng thời gian xác định.

Từ khái niệm quy hoạch đất nông nghiệp phía trên, chúng ta hãy đi vào tìm hiểu kỹ hơn về quy hoạch sử dụng đất và đất nông nghiệp để nắm bắt bản chất và sự ra đời của quy hoạch đất nông nghiệp. Cụ thể hơn đó là quy hoạch là gì? Thế nào là đất nông nghiệp?

Quy hoạch là gì? Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Quy hoạch là quá trình sắp xếp, bố trí các đối tượng quy hoạch vào một không gian nhất định nhằm đạt được mục tiêu của kế hoạch đề ra.

Quy hoạch đất nông nghiệp là gì? 1

Còn quy hoạch sử dụng đất theo Điều 3 Luật đất đai 2013 định nghĩa như sau:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Đất nông nghiệp là gì?

Theo Wikipedia, đất nông nghiệp được định nghĩa như sau:

Đất nông nghiệp đôi khi còn gọi là đất canh tác hay đất trồng trọt là những vùng đất, khu vực thích hợp cho sản xuất, canh tác nông nghiệp, bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi.

Điều 10 Luật đất đai 2013 phân loại đất nông nghiệp theo mục đích sử dụng như sau:

 • Đất trồng cây hàng năm;
 • Đất trồng cây lâu năm;
 • Đất rừng sản xuất;
 • Đất rừng phòng hộ;
 • Đất rừng đặc dụng;
 • Đất nuôi trồng thủy sản;
 • Đất làm muối;
 • Đất nông nghiệp khác

Quy hoạch đất nông nghiệp là gì? 2

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện hàng năm để phù hợp với tình hình đất đai ở mỗi địa phương. Sau khi có quy hoạch chi tiết và chính xác, UBND huyện và UBND xã trực thuộc huyện sẽ có nhiệm vụ công bố quy hoạch rộng rãi đến tất cả mọi người. Người dân cần nắm thông tin để biết đất nông nghiệp của mình có thuộc diện quy hoạch không. Nếu có thì nên làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình.

Quy hoạch không có tính chất cố định và ổn định, mà thường có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, khi muốn tìm hiểu thông tính chính xác của quy hoạch đất nông nghiệp tại một thời điểm nhất định, người tìm hiểu hãy tra cứu thông tin quy hoạch bằng cách tra cứu trực tuyến, tra cứu tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc xem bản đồ quy hoạch mới nhất.

2. Quỹ đất nông nghiệp là gì?

Quỹ đất nông nghiệp là một khái niệm về đất đai chưa phổ biến, chưa được nhiều người biết đến. Khi tìm hiểu thông tin trên mạng, thông tin về quỹ đất nông nghiệp còn ít và dường như chưa tập trung nói rõ vấn đề. Trong khi đó, quỹ đất lại là khái niệm quan trọng. Việc sử dụng quỹ đất cần tuân thủ những quy tắc khắt khe về quản lý và khai thác tài nguyên môi trường.

Quỹ đất là gì?

Quỹ đất được hiểu là phần đất bao gồm các diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, các diện tích đất hiện hữu thuộc quy hoạch của các chủ thể nhà nước có thẩm quyền.

Quỹ đất nông nghiệp là gì? 1

Quỹ đất có thể sử dụng để xây dựng nhà ở, công ty, khu nghỉ dưỡng, phức hợp… Việc quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ đất tại một địa phương như thế nào sẽ do chính quyền quyết định.

Thông thường, quỹ đất sẽ được phân cho những đối tượng có nhu cầu sử dụng và đáp ứng được các điều kiện quy định tại luật sử dụng đất đai. Trong trường hợp quỹ đất vẫn còn dư, chính quyền sẽ tiến hành rà soát, tìm ra đối tượng có nhu cầu và điều kiện phù hợp, thỏa mãn việc khai thác đất.

Việc sử dụng quỹ đất một cách hợp lý sẽ góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.

Quỹ đất nông nghiệp là gì?

Từ khái niệm quỹ đất nói trên, có thể hiểu quỹ đất nông nghiệpphần đất dùng để sản xuất, canh tác nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) đang thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Quỹ đất nông nghiệp là gì? 2

Các phương thức để tạo nên quỹ đất nông nghiệp có thể kể đến như là:

 • Khai thác quỹ đất công do Nhà nước quản lý hiện đang bỏ trống hoặc sử dụng không hiệu quả, chưa phù hợp;
 • Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất đang sử dụng nhưng được quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp;
 • Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng.

Trong đó, phương thức thu hồi đất và bồi thường đang gặp nhiều khó khăn, bất cập do giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vẫn chưa phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, chưa đạt được sự đồng thuận cao từ người có đất bị thu hồi.

Để phát triển quỹ đất nông nghiệp tại các địa phương không hề dễ, mặc dù đây là việc làm cần thiết để xây dựng các công trình xã hội, công ích phục vụ đời sống của cư dân. Để làm được điều đó, chính quyền cần phải có các chính sách hợp lý, được lòng dân như là tăng hiệu quả của việc giải tỏa mặt bằng và thu hồi đất công.

Xem thêm: