Nội dung bảo hành nhà chung cư [Tổng hợp mới nhất]

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Nội dung bảo hành nhà chung cư thể hiện chi tiết, đầy đủ các điều kiện, phạm vi thực hiện đối với trường hợp cần khắc phục, sửa chữa căn hộ.

Chung cư được xếp vào loại hình công trình xây dựng nhà ở, do đó, các quy định liên quan đến bảo hành cũng phần lớn thể hiện trong Luật Nhà ở 2014. Tuy nhiên, so với nhà ở riêng lẻ, nội dung bảo hành nhà chung cư có vài điểm khác biệt bởi kết cấu xây dựng đặc trưng.

Bảo hành chung cư trên thực tế nhiều sai sót

Trên thực tế, trong các hợp đồng mua bán chung cư, điều khoản về bảo hành là một trong các nội dung quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên, không hiếm một số hợp đồng lách luật bằng việc “cắt” thời bảo hành so với mức quy định cũng như thiếu sự chặt chẽ về phạm vi các hoạt động trong bảo hành. Nếu người mua không nắm rõ những quy định liên quan rất dễ chịu thiệt hoặc nghiêm trọng hơn là phải mất nhiều chi phí để tự khắc phục các sự cố phát sinh về sau.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi hơn cho người mua chung cư, dưới đây là những vấn đề cần lưu ý trong nội dung bảo hành nhà chung cư.

Văn bản luật áp dụng đối với hoạt động bảo hành

Đối với các căn hộ được bàn giao cho người mua, thuê mua trước ngày Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành (1/7/2015):

Trong trường hợp này, nội dung bảo hành phải tuân theo quy định của Luật Nhà ở 2005 và các văn bản có liên quan. Theo đó, Khoản 4, Điều 74 của Luật Nhà ở 2005 đã quy định, “thời gian bảo hành nhà ở được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu nhà ở để đưa vào sử dụng”. Thời hạn bảo hành được quy định cụ thể như sau:

  • Không ít hơn 60 tháng đối với nhà chung cư từ 9 tầng trở lên
  • Không ít hơn 36 tháng đối với nhà chung cư từ 4 - 8 tầng

Cũng tại Điều 74 Luật Nhà ở 2005, tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở có trách nhiệm bảo hành thiết bị do mình cung ứng. Quy định này vẫn giống với tinh thần của Luật Nhà ở 2014 đối với quy định về bảo hành công trình xây dựng.

Nội dung bảo hành nhà chung cư

Đối với các căn hộ được bàn giao cho người mua, thuê mua sau ngày Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành:

Trường hợp này nội dung bảo hành phải tuân theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và các văn bản có liên quan. Theo đó, tại Khoản 9, Điều 80 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã quy định, “thời hạn bảo hành được tính từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu bàn giao đưa nhà ở vào sử dụng”.

Đồng thời, các quy định về thời gian bảo hành, điều kiện, phạm vi công việc đối với bảo hành nhà chung cư được thể hiện giống với nội dung bảo hành nhà ở. Điểm khác biệt nhất so với luật cũ là không chia thời hạn bảo hành theo kết cấu tầng mà áp dụng chung mức tối thiểu 60 tháng cho công trình nhà ở là chung cư.

Các trường hợp không được bảo hành căn hộ chung cư

Các tình huống phát sinh liên quan đến những hạng mục được pháp luật quy định sẽ tiến hành bảo hành theo cam kết. Tuy nhiên, quá trình sử dụng trên thực tế có thể phát sinh thêm nhiều tình huống, người dân đôi khi rất khó để xác định xem chúng thuộc phạm vi được bảo hành hay không.

Các trường hợp chung cư không được bảo hành

Dưới đây là một số trường hợp mà chủ sử dụng căn hộ không được chấp nhận bảo hành:

  • Hư hỏng do hậu quả của sự hao mòn và khấu hao thông thường
  • Hư hỏng do lỗi của phía khách hàng hoặc người sử dụng hoặc bên thứ ba nào khác gây ra
  • Hư hỏng do sự kiện bất khả kháng
  • Hư hỏng phần hoàn thiện bên trong do khách hàng tự thực hiện, tự lắp đặt hoặc tự sửa chữa mà không có sự đồng ý của quản lý tòa nhà
  • Đã hết thời hạn bảo hành theo quy định

Trong những trường hợp này, chủ căn hộ có trách nhiệm tự xử lý và khắc phục đối với hư hỏng trong không gian sở hữu riêng của mình.

Hy vọng những điểm quan trọng trong nội dung bảo hành nhà chung cư kể trên có thể giúp khách hàng nắm rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ của mình đối với quá trình sử dụng căn hộ. Ngoài ra, biết cách xử lý kịp thời, đúng luật trong trường hợp cần áp dụng đến các cam kết về bảo hành nhà chung cư.

Xem thêm: