Đất nằm trong khu quy hoạch có được bán hay không?

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Đất thuộc khu quy hoạch muốn bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có được phép hay không? Nếu được cần các điều kiện như thế nào?

Quy hoạch sử dụng đất hoàn toàn có thể được thay đổi hoặc hủy nếu UBND huyện hoặc tỉnh thay đổi kế hoạch sử dụng đất. Vì yếu tố này mà nhiều khu đất thuộc diện quy hoạch vẫn được nhiều người dân thực hiện mua bán. Một số nhà đầu tư xem đất thuộc khu quy hoạch là mối đầu tư sinh lợi hấp dẫn do giá mua vào thấp, nếu không thực hiện quy hoạch như kế hoạch đã đề ra thì nguồn lợi nhuận sẽ rất khủng.

Trên thực tế, việc mua bán đất nằm trong khu quy hoạch vẫn diễn ra khá nhiều. Vậy theo quy định của pháp luật thì nhà đất nằm trong khu quy hoạch có bán được không?

Đất nằm trong khu quy hoạch vẫn được phép mua bán

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, cụ thể ở khoản 2 Điều 4 thì đất thuộc khu quy hoạch hoàn toàn có thể được mua bán, chuyển nhượng. Các thủ tục mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện giống như đất thông thường.

Về cơ bản, mua bán đất khu quy hoạch được chia thành 02 trường hợp chính.

  • Thứ nhất: Đất trong nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện. Với trường hợp này, người sở hữu được phép tặng cho, thừa kế, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp…
  • Thứ 2: Đất thuộc diện quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Riêng diện này, được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong đó có mua bán, chuyển nhượng nhưng với điều kiện không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

Như vậy, người mua đất thuộc khu quy hoạch phải đặc biệt lưu ý đến kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp huyện. Nhằm định giá đúng bất động sản và thực hiện đúng quyền của người sở hữu. Tránh trường hợp thiệt hại về kinh tế ngoài mong muốn.

Khu quy hoạch - 1

Đất sau khi hết thời hạn quy hoạch được xử lý như thế nào?

Đối với người sở hữu đất thuộc khu quy hoạch nhưng hết thời hạn theo như công bố của UBND huyện, muốn bán được giá trước hết phải yêu cầu cơ quan chức năng xử lý. Khi hết thời hạn, đất khu quy hoạch sẽ được chia theo từng trường hợp xử lý như sau:

- Trường hợp có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được công bố nhưng sau 03 năm không có quyết định thu hồi hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải:

  • Điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích với phần diện tích đất trong kế hoạch đã công bố
  • Sau khi điều chỉnh, hủy bỏ thì phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ đó.

- Sau 03 năm, người sử dụng sẽ không bị hạn chế quyền như: Xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm…trong một số trường hợp sau:

  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ
  • Có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ

Sau khi xử lý thủ tục hành chính, cơ quan địa chính sẽ tiến hành điều chỉnh số tờ số thửa và một số thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để xem bản đồ quy hoạch đã chỉnh sửa, người dân có thể truy cập vào ứng dụng quản lý đất đai của địa phương.

Khu quy hoạch - 2

Điều kiện mua bán quyền sử dụng đất nằm trong khu quy hoạch

Đất đang nằm trong diện quy hoạch đã chưa có kế hoạch triển khai, đất thuộc quy hoạch đã hết hạn hay đất đang trong diện quy hoạch đều được quyền mua bán. Thế nhưng, để đảm bảo thủ tục mua bán nhà đất và sang tên sổ đỏ được thực hiện thông suốt, người bán đất thuộc khu quy hoạch phải chắc chắn lô đất đáp ứng được các điều kiện dưới đây:

1. Có Sổ đỏ, trừ trường hợp 02 trường hợp sau:

- Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp Sổ đỏ nhưng được quyền bán.

- Theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 được quyền bán đất khi:

  • Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền bán đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;
  • Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền bán khi có điều kiện để cấp Sổ đỏ (chưa cần có Sổ).

2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

3. Đất không có tranh chấp

4. Trong thời hạn sử dụng đất

Khu quy hoạch - 3

Trong quá trình mua bán đất thuộc khu quy hoạch, cả người bán và người mua phải nắm liên tục tra cứu thông tin quy hoạch và các thay đổi có liên quan để chắc chắn các quyền lợi của mình.

>>>> Xem thêm: