Chi tiết Hợp đồng thuê nhà xưởng [Mẫu MỚI NHẤT 2024]

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi và văn bản pháp lý rất quan trọng đối với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Hiện tại, hợp đồng thuê nhà xưởng được xem là cơ sở bảo vệ quyền lợi, đảm bảo ổn định cho doanh nghiệp trong thời gian sử dụng.

Hợp đồng thuê nhà xưởng là gì?

Hợp đồng thuê nhà xưởng là một loại hợp đồng dựa trên những nhu cầu về nhà xưởng sản xuất, được lập thành văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về các quyền và nghĩa vụ với nhau trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng.

Đối với loại hợp đồng này cần chú ý thêm 02 yếu tố:

 • Nhà xưởng là một loại tài sản gắn liền với đất, được điều chỉnh bởi luật Kinh doanh bất động sản và Bộ Luật Dân sự.
 • Hợp đồng về mục đích thuê nhà xưởng là một loại hợp đồng song vụ, các bên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với nhau.

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng được lập dựa trên nhu cầu về việc làm hợp đồng thuê nhà và kho bãi, nhà xưởng của bên cho thuê nhà xưởng với bên thuê nhà xưởng, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả 2 bên theo đúng luật pháp.

Tại các dự án khu công nghiệp, nhà xưởng - kho bãi được xem là một trong những loại bất động sản công nghiệp có thể mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư từ phí cho thuê. Tùy thuộc vào điều kiện phát triển, chất lượng của khu công nghiệp mà giá cho thuê nhà xưởng ở các tỉnh thành sẽ có sự chênh lệch đáng kể. Mức giá cho thuê cũng sẽ tăng hoặc giảm phụ thuộc vào chuyển biến chung của thị trường bất động sản.

Sau khi đàm phán xong về giá cả thuê nhà xưởng, giữa bên cho thuê và bên thuê nhà xưởng sẽ tiến hành thành lập hợp đồng thuê nhà xưởng, hợp đồng này sẽ có nhiều điểm tương đồng với hợp đồng thuê kho.

Hợp đồng thuê nhà xưởng

Các nội dung chính cần chú ý trong hợp đồng thuê nhà xưởng

Tùy thuộc vào điều khoản về nghĩa vụ và quyền lợi giữa 02 bên mà nội dung hợp đồng cho thuê nhà xưởng sẽ có điểm khác nhau. Trong đó, các điều khoản khác của hợp đồng nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật và không vi phạm đạo đức xã hội.

Về cơ bản, 01 hợp đồng thuê nhà xưởng buộc phải có đầy đủ các nội dung sau đây:

 • Thông tin của bên thuê và bên cho thuê (tên cá nhân, tổ chức; địa chỉ liên lạc; số chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số điện thoại; địa chỉ email…);
 • Đối tượng, nội dung của hợp đồng;
 • Ngày, tháng, năm lập, giao kết hợp đồng
 • Thời hạn hợp đồng (thời gian thuê);
 • Thông tin về nhà xưởng: địa chỉ, diện tích, mục đích sử dụng của bên thuê
 • Giá thuê, phương thức thanh toán, thời điểm thanh toán;
 • Quyền của bên thuê và bên cho thuê;
 • Nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê;
 • Nội dung thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng;
 • Thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp;
 • Cam kết của các bên;
 • Hiệu lực của hợp đồng

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng mới nhất

Hiện tại, mẫu hợp đồng cho thuê nhà xưởng vẫn chưa được thống nhất 1 bản quy chuẩn. Tùy thuộc vào đặc điểm riêng của các giao dịch cho thuê để lập hợp đồng.

Dưới đây là một số mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi được sử dụng phổ biến nhất hiện nay:

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng 1

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 1 - 1

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 1 - 2

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 1 - 3

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 1 - 4

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 1 - 5

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 1 - 6

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng 2

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 2 - 1

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 2 - 2

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 2 - 3

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 2 - 4

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 2 - 5

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 2 - 6

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 2 - 7

Mẫu hợp đồng thuê xưởng 2 - 8

Những điều cần lưu ý khi thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng

Trước và trong khi lập hợp đồng thuê nhà xưởng, bên thuê phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện pháp lý của nhà xưởng, dự án khu công nghiệp nơi cho thuê nhà xưởng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các yếu tố:

 • Nhà xưởng xây dựng trên đất thuê được cấp giấy chứng nhận đầu tư phải có mục tiêu cho thuê lại nhà xưởng dư thừa hoặc có quyết định của UBND tỉnh về việc doanh nghiệp được phép cho thuê lại nhà xưởng dư thừa.
 • Nhà xưởng xây dựng trên đất trả tiền hàng năm không được quyền cho thuê lại theo Luật đất đai 2013.
 • Nhà xưởng đã hoàn thành thủ tục xây dựng và có biên bản hoàn công có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhà xưởng thuộc đối tượng được cho thuê theo Luật đất đai 2013
 • Hợp đồng được lập thành văn bản và có các điều khoản thỏa thuận không trái quy định của Luật kinh doanh bất động sản 2014 và Bộ luật dân sự 2015
 • Thời hạn thuê phù hợp với thời hạn sử dụng nhà xưởng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và các vấn đề cần lưu ý đối với hợp đồng thuê nhà xưởng dựa vào các quy định mới nhất năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình lập hợp đồng thuê nhà xưởng, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá phạm vi hiểu biết hoặc trường hợp đặt biệt, chưa được quy định, nên nhờ đến văn phòng luật có chuyên môn hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

>>>> Xem thêm: