Hợp đồng thuê kho [Mẫu MỚI NHẤT 2024]

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Hợp đồng thuê kho là văn bản pháp lý thể hiện rõ các nội dung thỏa thuận giữa bên cho thuê kho và bên thuê kho.

Các mẫu hợp đồng cho thuê kho được ứng dụng có sự thay đổi về mẫu mã, nội dung,... dựa trên các điều khoản bổ sung/sửa đổi của các cơ sở pháp luật liên quan tới bất động sản công nghiệp, bất động sản cho thuê tại thời điểm đó.

Hợp đồng cho thuê kho có đủ chữ ký của 2 bên và xác nhận của cơ quan chức năng sẽ có hiệu lực khi xảy ra kiện tụng, tranh chấp.

Hợp đồng thuê kho là gì?

Hợp đồng thuê kho được hiểu là văn bản có giá trị pháp lý thể hiện các thỏa thuận giữa bên cho thuê kho và bên thuê kho trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Vai trò của hợp đồng thuê kho

Hợp đồng thuê kho là sự ràng buộc giữa các bên về mặt pháp lý. Nhằm đảm bảo các bên (bên cho thuê và bên thuê) tuân thủ đúng các điều khoản thỏa thuận ban đầu. Hợp đồng sẽ được lập dựa trên hệ thống pháp luật Việt Nam, cụ thể là: Luật Dân sự và Luật Thương mại.

- Các nội dung cần kiểm tra trước khi lập hợp đồng cho thuê kho:

 • Thỏa thuận về tài liệu cần cung cấp để bên thuê kho hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh, hoặc đăng ký đầu tư
 • Giấy phép PCCC và ĐTM của nhà xưởng hiện có có phù hợp với công năng sử dụng cho hoạt động kinh doanh sắp tới không?
 • Thỏa thuận về trách nhiệm nâng cấp trang thiết bị tối thiểu

- Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thuê kho:

 • Hợp đồng được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên và người thay mặt tổ chức ký hợp đồng có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Nhà xưởng thuộc đối tượng được cho thuê theo luật đất đai 2014.
 • Hợp đồng được lập thành văn bản và có các điều khoản thỏa thuận không trái quy định của luật kinh doanh bất động sản 2014 và Bộ luật dân sự 2015.
 • Thời hạn thuê kho hàng phù hợp với thời hạn sử dụng nhà xưởng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép

Hợp đồng thuê kho - 1

Những nội dung quan trọng của hợp đồng thuê kho bãi

Tùy thuộc vào hình thức cho thuê và các điều khoản thỏa thuận giữa 2 bên, hợp đồng cho thuê kho bãi sẽ có sự chiều chỉnh về mẫu để có sự phù hợp nhất. Tuy nhiên, về cơ bản, 01 hợp đồng thuê kho buộc phải có các nội dung sau đây:

 • Thông tin pháp nhân đầy đủ của bên cho thuê và bên thuê (tên cá nhân, tổ chức; địa chỉ liên lạc; số chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số điện thoại; địa chỉ email…)
 • Ngày, tháng, năm lập, giao kết hợp đồng
 • Thời hạn hợp đồng (thời gian thuê)
 • Thông tin về kho cho thuê: địa chỉ, diện tích,..
 • Mục đích sử dụng của bên thuê
 • Giá thuê, và các phí dịch vụ liên quan
 • Phương thức thanh toán, thời điểm thanh toán
 • Quyền của bên thuê và bên cho thuê
 • Nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê
 • Nội dung thỏa thuận về chấm dứt hợp đồng
 • Thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp
 • Cam kết của các bên
 • Hiệu lực của hợp đồng
 • Chữ ký và đóng dấu của 02 bên

Mẫu hợp đồng thuê kho xưởng mới nhất năm 2024

Hợp đồng thuê kho - 2

Hợp đồng thuê kho - 3

Hợp đồng thuê kho - 4

Hợp đồng thuê kho - 5

Hợp đồng thuê kho - 6

Hợp đồng thuê kho - 7

Về hình thức, hợp đồng thuê nhà xưởng và hợp đồng thuê kho sẽ có sự tương đồng. Tại nhiều dự án khu công nghiệp có bất động sản công nghiệp cho thuê là kho và xưởng có thể áp dụng cùng 1 mẫu hợp đồng cho cả 02 dạng thuê.

Tuy nhiên, do đặc điểm của bất động sản cho thuê khác nhau (mục đích sử dụng, diện tích cho thuê, giá cả cho thuê kho/xưởng,....) nên việc sử dụng mẫu hợp đồng riêng vẫn được ưu tiên.

Trong một vài trường hợp đặc biệt (tồn tại nhiều điểm khác biệt như: đối tượng thuê, diện tích, mục đích sử dụng, hình thức thanh toán,....) hợp đồng thuê kho sẽ không áp dụng các mẫu nêu trên mà sẽ được tư vấn mẫu riêng phù hợp nhất từ các cá nhân/văn phòng luật sư có kinh nghiệm.

>>>> Xem thêm: