Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (những quy định mới nhất)

Đánh giá bài viết:   (1 lượt) icon icon
Đánh giá bài viết:   (1 lượt) icon icon

Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhưng rất dễ phát sinh vấn đề và đòi hỏi phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

Liên quan đến đất đai, tất cả các thủ tục đều diễn ra khá khó khăn, phức tạp và quy hoạch sử dụng đất cũng không phải ngoại lệ. Đối với từng khu quy hoạch, muốn thay đổi cơ quan chức năng phải xem bản đồ quy hoạch kỹ lưỡng, thông báo điều chỉnh quy hoạch đối với cá nhân hoặc gia đình có nhà/đất nằm trong diện quy hoạch. Sau khi hoàn tất các thủ tục giải tỏa và sổ sách có liên quan sẽ tiến hành thiết lập quy hoạch sử dụng mới sau đó điều chỉnh trên các cổng tra cứu thông tin quy hoạch.

Các trường hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Quy trình xử lý khá rắc rối và tốn nhiều công sức, nên chỉ những trường hợp bắt buộc thì mới phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo quy định tại điều 46 Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp điều chỉnh bao gồm:

 • Có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất
 • Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất
 • Có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp làm ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất
 • Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương

Các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một phần của quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê duyệt. Và phải thực hiện theo quy định tại các điều 42, 43, 44 và 48 của Luật Đất đai năm 2013.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - 1

Cơ quan phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Tùy thuộc vào quy hoạch sử dụng đất được cấp phép bởi cơ quan nào thì các vấn đề liên quan đến điều chỉnh cũng sẽ do cơ quan đó chịu trách nhiệm xử lý. Theo Điều 45 của Luật Đất đai, các cơ quan phê duyệt được quy định cụ thể như sau:

- Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

- Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - 3

Thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Việc thay đổi quy hoạch sử dụng đất phải bán sát với tình hình thực tế tại các cấp địa phương. Tất cả các quyết định thay đổi phải được cân nhắc kỹ lưỡng vì một bản quy hoạch đã được phê duyệt không thể điều chỉnh quá nhiều lần.

Đối với trình tự thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở cấp huyện và cấp tỉnh cơ bản sẽ giống nhau. Dưới đây sẽ là quy trình thủ tục thực hiện cho quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, anh/chị có thể tham khảo tương tự với các cấp khác:

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định
 • Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến
 • Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là khu vực chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
 • Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt
 • Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất - 2

Trên đây là những quy định mới nhất về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Đối với các gia đình hoặc các nhân có nhà đất liên quan đến việc điều chỉnh, nếu có thắc mắc hay khiếu nại, nên đến trực tiếp Phòng/Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để được giải đáp cụ thể.

>>>> Xem thêm: