Đất sổ xanh có xây nhà được không? [QĐ Mới Nhất]

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Đất sổ xanh có xây nhà được không là vấn đề được nhiều người quan tâm. Câu trả lời cho vấn đề này mang ý nghĩa lớn trong việc giải đáp những thắc mắc xoay quanh việc cấp quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất theo quy định hiện hành.

Hiện nay, việc người dân sử dụng các lô đất sổ xanh không hiếm, tuy nhiên, việc quy định về sổ xanh, đất sổ xanh lại không còn cụ thể trong các văn bản. Người dân đa phần quen với việc làm nhà trên đất đã có sổ đỏ; muốn tìm các quy định đến sổ xanh khá khó khăn.

Tuy nhiên, nói một cách đơn giản, đất được cấp sổ xanh cũng là một trong các loại đất hiện hành. Dù không chỉ rõ bằng khái niệm sổ xanh nhưng chúng ta vẫn có thể ngầm hiểu và vận dụng các điều luật hiện có liên quan đến việc xây dựng nhà trên đất.

Điều kiện để được phép xây dựng nhà ở trên đất

Để xây nhà trên đất, cá nhân phải đáp ứng được các nguyên tắc sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 6 Luật Đất đai 2013 như sau:

“1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

3. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

xây nhà trên đất sổ xanh được không -1

Như vậy, điều kiện tiên quyết là đất phải sử dụng đúng với quy hoạch, kế hoạch và mục đích - nghĩa là nhà ở phải được xây dựng trên đất ở (đất thổ cư). Riêng với phần nhà, theo điều 93 Luật Xây dựng 2014, tùy theo khu vực, công trình xây dựng sẽ có quy định riêng về cấp phép.

Theo tìm hiểu đất sổ xanh là đất gì, rõ ràng đây là các loại đất thuộc trong nhóm đất nông nghiệp (Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013), do đó, không thể xây nhà nếu như chưa chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp.

Có chuyển từ đất sổ xanh sang đất ở được không?

Điều 57 Luật Đất đai quy định chi tiết về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. “

Đối chiều với điểm d khoản 1, đất sổ xanh có thể xin chuyển mục đích sử dụng đất và phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi chuyển mục đích, cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, chế độ sử dụng đất, các quyền và nghĩa vụ liên quan cũng áp dụng theo loại đất mới sau chuyển đổi.

Bước xin chuyển mục đích sử dụng đất ở đây có thể đi kèm với việc chuyển từ đất sổ xanh sang sổ đỏ, hoặc chính xác hơn là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (nếu như chưa thực hiện trước đó). Việc chuyển đổi về các loại sổ hiện hành cho thấy giá trị pháp lý đầy đủ của phần đất sổ xanh dùng để xây nhà, cũng như đảm bảo quyền lợi về sau khi quy hoạch hoặc nhà nước thu hồi.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất

xây nhà trên đất sổ xanh được không -2

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng).
  • Biên bản xác minh thực địa;
  • Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất.
  • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Trích lục bản đồ địa chính thửa.

Thẩm quyền giải quyết:

  • UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân.
  • Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh.

Với những giải đáp về việc đất sổ xanh có xây nhà được không trên đây, những ai đang có ý định nên sớm chuẩn bị hồ sơ và tiến hành theo đúng thủ tục để việc xây nhà diễn ra hợp pháp, đảm bảo quyền, lợi ích về sau.

Xem thêm: