Chuyển nhượng đất trúng đấu giá: những lưu ý phải biết

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Chuyển nhượng đất trúng đấu giá được phép thực hiện sau khi người trúng đấu giá hoàn tất thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất.

Căn cứ vào:

 • Luật đất đai 2013
 • Các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Đất trúng đấu giá có thể thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế,… quyền sử dụng đất khi đáp ứng đủ điều kiện theo Luật Đất đai và thực hiện đầy đủ các thủ tục, nghĩa vụ tài chính được pháp luật quy định hiện hành.

Điều kiện chuyển nhượng đất trúng đấu giá

Về cơ bản, điều kiện chuyển nhượng đất trúng đấu giá sẽ giống với chuyển nhượng đất rừng sản xuất, chuyển nhượng đất nông nghiệp, chuyển nhượng đất vườn hay chuyển nhượng đất phi nông nghiệp,...

Ngoài yêu cầu phải hoàn tất thủ tục đấu giá như: hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sang tên sổ đỏ,... trước khi chuyển nhượng đất, còn phải đáp ứng được các điều kiện tại điều 188 Luật đất đai 2013:

 • Người trúng thầu phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất đã trúng thầu
 • Đất không tranh chấp
 • Đất không bị kê biên để thi hành án
 • Còn thời hạn sử dụng đất

Chuyển nhượng đất trúng đấu giá - 1

Hồ sơ chuyển nhượng đất trúng đấu giá

Sau khi đăng ký biến động đất đai khi trúng đấu giá và có Giấy xác nhận đăng ký đất đai và được vào Sổ đăng ký đất đai theo quy định. 02 bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đất cùng chuẩn bị 2 bộ hồ sơ chuyển nhượng đất gồm:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính + 02 bản photo có chứng thực)
 • CMND, hộ khẩu 2 bên chuyển nhượng (02 bản có chứng thực)
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (02 bản có công chứng)
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung/ riêng (giây xác nhận tình trạng hôn nhân, 02 bộ có chứng thực)
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (01 bản chính)
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản chính)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản chính)
 • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (02 bản chính)
 • Tờ khai đăng ký thuế
 • Sơ đồ vị trí nhà đất (01 bản chính)

Chuyển nhượng đất trúng đấu giá - 2

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trúng đấu giá

 • Bước 1: hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và môi trường.
 • Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ (yêu cầu bổ sung nếu chưa hợp lệ)
 • Bước 3: Cơ quan thuế xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính
 • Bước 4: tiến hành xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận QSDĐ
 • Bước 5: Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai
 • Bước 6: Trả kết quả

Các loại thuế phí phải nộp khi chuyển nhượng đất trúng đấu giá

- Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

 • Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trừ (-) giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan.
 • Trong đó, giá chuyển nhượng là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

- Chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là các khoản chi phí thực tế phát sinh và có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

 • Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất
 • Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng (nếu có)
 • Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Riêng với các trường hợp chuyển nhượng đất được miễn thuế theo quy định của nhà nước sẽ chỉ phải thực hiện các loại phí và lệ phí theo quy định riêng của từng địa phương và các văn bản pháp luật hiện hàng.

Chuyển nhượng đất trúng đấu giá - 3

Tùy thuộc vào diện tích chuyển nhượng đất trúng đấu giá mà thuế phí sẽ có sự chênh lệch. Khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, người nộp phải giữ biên lai và nộp lại cho văn phòng đăng ký đất đai để tiếp tục hoàn thiện việc sang tên sổ đỏ, cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Trong một số trường hợp đặc biệt, sẽ được hướng dẫn xử lý theo quy trình riêng.

>>>> Xem thêm: