Chuyển nhượng đất khai hoang được không? [Quy định đầy đủ nhất]

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Chuyển nhượng đất khai hoang cần những giấy tờ gì? Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng ra sao? được Luật Đất đai 2013 quy định rõ ràng.

Đất khai hoang chưa có sổ phần lớn nằm ở các tỉnh thành vùng ven và vùng sâu vùng xa được người dân sử dụng trong nhiều năm. Trong một số trường hợp, đất khai hoang nằm trong quy hoạch sử dụng đất có kế hoạch của địa phương sẽ bị thu hồi.

Đất khai hoang là gì? Có được cấp sổ không?

Khái niệm đất khai hoang

Đất khai hoang theo giải thích từ ngữ tại điều 2 Thông tư số 52/2014/TT/BNNPTNT thì: Đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đất khai hoang phục hóa là đất trước đây đã sản xuất nông nghiệp, nhưng đã bị bỏ hoá, nằm trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không?

Theo luật định thì đất khai hoang, khai hoang phục hóa có thể được cấp giấy chứng nhận cho đất khai hoang (cấp sổ đỏ) và cũng có thể không.

Nếu mảnh đất khai hoang anh/chị đang sở hữu đáp ứng đủ các yếu tố của 1 trong 2 trường hợp dưới đây sẽ được địa phương tiến hành kiểm tra, xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và sở hữu.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có giấy tờ chứng nhận:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.”

Trường hợp không có giấy tờ nhưng đảm bảo các điều kiện quy định tại điều 101 Luật đất đai 2013. Cụ thể:

a) Cấp giấy CNQSD cho đất khai hoang, sử dụng trước ngày 1/7/2004

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 nhưng nếu có đủ các điều kiện dưới đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 • Đất khai hoang sử dụng ổn định từ trước ngày 1/72004
 • Không vi phạm pháp luật về đất đai
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

b) Cấp giấy CNQSD cho đất khai hoang, sử dụng trước ngày 1/7/2014

Khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013 nêu rõ:

 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 nhưng nếu có đủ các điều kiện dưới đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp

Chuyển nhượng đất khai hoang - 1

Điều kiện chuyển nhượng đất khai hoang

Đất khai hoang là loại đất được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất chỉ được thực hiện quyền chuyển nhượng đất khai hoang khi có đủ các điều kiện sau:

Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai

Thủ tục chuyển nhượng đất khai hoang đầy đủ

Với các mảnh đất khai hoang có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và đã hoàn tất thủ tục xin cấp sổ đỏ và đáp ứng được các điều kiện chuyển nhượng đất nêu trên có thể thực hiện tất cả các quyền theo quy định của Luật Đất đai 2013 đối với mảnh đất này, trong đó có quyền chuyển nhượng cho người khác.

- Hồ sơ chuyển nhượng đất khai hoang

a. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Giấy tờ cần chuẩn bị công chứng bao gồm:
 • Dự thảo hợp đồng
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu)
 • Bản sao CMND, sổ hộ khẩu của các bên
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung/riêng (Giấy đăng ký kết hôn/ giấy xác nhận độc thân)
 • Bản sao giấy tờ khác liên quan đến hợp đồng theo quy định pháp luật

b. Hồ sơ chuyển nhượng đất khai hoang

Sau công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên mua và bên bán tiến hành hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng để nộp lên Văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ gồm:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất khai hoang đã được cấp (01 bản chính + 02 bản photo có chứng thực)
 • CMND, hộ khẩu 2 bên chuyển nhượng (02 bản có chứng thực)
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (02 bản có công chứng)
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung/ riêng (giây xác nhận tình trạng hôn nhân, 02 bộ có chứng thực)
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (01 bản chính)
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản chính)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản chính)
 • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (02 bản chính)
 • Tờ khai đăng ký thuế
 • Sơ đồ vị trí nhà đất (01 bản chính)

Chuyển nhượng đất khai hoang - 2

- Trình tự thủ tục chuyển nhượng đất khai hoang

 • Bước 1: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai
 • Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành theo quy trình nếu đã đầy đủ.
 • Bước 3: Bộ hồ sơ sẽ được gửi đến cơ quan thuế và phòng Tài nguyên và Môi trường để xác định nghĩa vụ tài chính
 • Bước 4: Người làm hồ sơ nộp thuế phí chuyển nhượng đất, biên lai nộp lại cho Văn phòng đăng ký đất đai
 • Bước 5: Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thông tin chuyển nhượng, tặng cho vào Sổ địa chính và ghi xác nhận vào Giấy chứng nhận.
 • Bước 6: Trả kết quả

Trên đây là những quy định về chuyển nhượng đất khai hoang. Hy vọng, nội dung này sẽ có ích khi anh/chị mua bán đất khai hoang hoặc có đất khai hoang muốn cho/tặng/thừa kế,...

>>>>> Xem thêm: