4 điều cần biết khi chuyển nhượng đất của hợp tác xã

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Chuyển nhượng đất của hợp tác xã được nhà nước quản lý nghiêm ngặt. Không phải trường hợp nào cũng được phép chuyển nhượng và bị hạn chế bởi một số quy định hiện hành.

Đất hợp tác xã là đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thứ hai là đất được nhà nước cho thuê đất. Khi hợp tác xã muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải tuân theo các điều kiện của pháp luật đất đai và các luật khác có liên quan.

Về cơ bản, đất hợp tác xã sẽ khá giống với đất giáo dục hay các loại đất sử dụng vào mục đích đã được quy định.

 • Căn cứ vào các cơ sở pháp lý:
 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2013/NĐ-CP
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
 • Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung
 • Luật đầu tư 2014;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 193/2013/NĐ-CP
 • Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (Nghị định số 140/2016/NĐ-CP);
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 (Luật thuế TNDN);
 • Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)
 • ...

Đất hợp tác xã được phép chuyển nhượng, thủ tục tiến hành phải tuân thủ theo những quy định sau:

Điều kiện chuyển nhượng đất hợp tác xã

Hợp tác xã muốn được chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình thì trước tiên phải đáp ứng điều kiện là phải có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp đối với những người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.

Như vậy, nếu đáp ứng được các điều kiện trên, HTX được chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho nhà đầu tư khác. Nhưng, việc sử dụng đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch và đúng mục đích sử dụng của thửa đất đó. Bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện quyền sử dụng đất nói trên theo đúng quy hoạch tức phải làm tiếp dự án của HTX hoặc dự án khác nhưng phải phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Chuyển nhượng đất của hợp tác xã - 1

Hồ sơ chuyển nhượng đất hợp tác xã

Hồ sơ nộp lên văn phòng đăng ký đất đai phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, văn bản pháp lý như sau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đã được công chứng)
 • Đơn đăng ký biến động quyền sử dụng đất (Mẫu số 09 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT sửa đổi bởi Danh mục văn bản mẫu Thông tư 33/2017/TT-BTNMT)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
 • Bản đồ địa chính
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01 Nghị định 140/2016/NĐ-CP)
 • Giấy tờ 2 bên chuyển nhượng : CMND, thẻ căn cước
 • ...

Thủ tục chuyển nhượng đất hợp tác xã

 • Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
 • Bước 2: Phòng tài nguyên môi trường thực hiện thủ tục sang tên, xác nhận nội dung biến động đất đai vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ tài nguyên môi trường
 • Bước 3: Người làm hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ tài chính, bạn mang hóa đơn quay lại phòng đăng ký đất đai để nhận giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất đứng tên của bên nhận chuyển nhượng
 • Bước 4: Trả kết quả

[Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ được nhận (Điểm 1 Khoản 2 Điều 61 Nghị định 01/2017)]

Chuyển nhượng đất của hợp tác xã - 2

Thuế phí chuyển nhượng đất hợp tác xã

Về cơ bản, thuế phí chuyển nhượng đất sẽ được tính theo quy định của pháp luật. Gồm:

- Lệ phí trước bạ (căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP):

 • Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% x Diện tích x Giá 01 m2 tại Bảng giá đất
 • Thời hạn nộp lệ phí trước bạ: 30 ngày kể từ ngày có thông báo từ cơ quan thuế

- Thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản (Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008):

 • Mức thuế TNDN phải nộp: theo Khoản 2 Điều 11 Nghị định 218/2013/NĐ-CP
 • Số thuế TNDN nghiệp phải nộp = thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản x với thuế suất 20%

Riêng các khoản phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận,… ở mỗi địa phương sẽ có mức quy định khác nhau.

>>>> Xem thêm: