Chuyển nhượng 1 phần thửa đất & tất tần tật quy định liên quan (2024)

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Nếu muốn chuyển nhượng 1 phần thửa đất, chủ sử dụng cần thực hiện những thủ tục gì để đảm bảo quy trình mua bán diễn ra đúng luật?

Chuyển nhượng nhà đất hiện nay không còn là quy trình quá phức tạp khi ngày càng có nhiều văn bản hướng dẫn khá chi tiết, cụ thể về các bước thực hiện, nghĩa vụ thuế phí khi chuyển nhượng nhà đất,... Nhìn chung, chuyển nhượng đất nông nghiệp hay phi nông nghiệp, chuyển nhượng đất vườn, chuyển nhượng đất trồng lúa hay chuyển nhượng đất ở,... cơ bản đều tuân thủ “lộ trình” tương tự nhau; tùy vào loại đất để áp dụng quy định đặc thù.

Chuyển nhượng 1 phần thửa đất

Vì nhu cầu mua bán đất đai ngày càng lớn nên chủ sử dụng đất thường có xu hướng “xẻ” đất để bán lại cho nhiều người khác nhau. Với ai may mắn có diện tích đất lớn thì đây là cơ hội sinh lợi rất tốt. Tuy nhiên, việc tách để chuyển nhượng 1 phần thửa đất không thể thực hiện theo ý chí chủ quan mà cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Điều kiện chuyển nhượng 1 phần thửa đất

Xét về chuyển nhượng 1 phần thửa đất, điều kiện để thực hiện cũng dựa trên 4 nội dung được đề cập tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, theo khoản 3 điều này, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Quy trình chuyển nhượng 1 phần thửa đất

Bắt buộc phải làm thủ tục tách thửa

Khác với chuyển nhượng nhà đất thông thường, khi muốn chuyển nhượng 1 phần thửa đất, chủ sử dụng bắt buộc phải làm thủ tục tách thửa. Điều này phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất”.

Điều kiện tách thửa

Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, người sử dụng đất được tách thửa khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận (một số tỉnh thành quy định chỉ cần đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cũng được phép tách thửa)
 • Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Còn thời hạn sử dụng đất.

Tách thửa trước khi chuyển nhượng

Hồ sơ, thủ tục tách thửa

Quy định chi tiết tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Hồ sơ khi thực hiện thủ tục tách thửa gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu 11/ĐK.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Các bước thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định nơi nộp hồ sơ đề nghị tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 • Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:

 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã

Bước 4: Trả kết quả

Thời hạn giải quyết do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ, thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã (khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Thủ tục sau khi tách thửa

Khi này, phần đất muốn chuyển nhượng đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng riêng, ghi nhận đầy đủ thông tin, đặc điểm. Theo đó, chủ sử dụng đất tiếp tục quy trình mua bán đất đai và sang tên như thông thường.

Như vậy, để chuyển nhượng 1 phần thửa đất, thủ tục quan trọng nhất là phải tiến hành tách thửa. Thủ tục này khá đơn giản, nhanh chóng nhưng đảm bảo được tính hợp pháp cho giao dịch cũng như quyền lợi các bên.

Nguồn: Trần Anh Group

Xem thêm: