Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất kinh doanh (Mới nhất)

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Đất trồng cây lâu năm là đất nông nghiệp dùng để trồng cây có thời gian sinh trưởng và thu hoạch lâu năm. Khi muốn chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất kinh doanh thì phải thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Vậy:

Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất kinh doanh có phải xin phép của cơ quan chức năng hay không? Nếu có thì trình tự, thủ tục thực hiện bao gồm những bước nào?

Bài viết sau sẽ giải đáp tất tần tật những vấn đề liên quan đến. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

1. Đất kinh doanh là loại đất gì?

Đất trồng cây lâu năm là loại đất phổ biến ở nước ta nên được nhiều người biết rõ về nó. Nhưng còn đất kinh doanh là loại đất gì? Dựa trên căn cứ phân loại đất đai theo quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam thì đất kinh doanh nằm trong nhóm đất nào?

Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất kinh doanh 1

- Khái niệm đất kinh doanh theo quy định mới nhất

Căn cứ theo quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT thì đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là đất làm mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện, sân kho và nhà kho của tổ chức kinh tế); đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Trong đó:

  • Đất khu công nghiệp: là đất làm mặt bằng để xây dựng các công trình sản xuất hàng công nghiệp, công trình dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, kể cả các công trình hạ tầng thuộc phạm vi khu công nghiệp được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Đất cụm công nghiệp: là đất để xây dựng các công trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công trình dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kể cả công trình hạ tầng thuộc phạm vi cụm công nghiệp do UBND cấp tỉnh thành lập.
  • Đất khu chế xuất: là đất để xây dựng các công trình chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, kể cả công trình hạ tầng thuộc phạm vi khu chế xuất được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Đất thương mại, dịch vụ: là đất sử dụng xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại (kể cả trụ sở; văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế; đất làm kho, bãi để hàng hóa của tổ chức kinh tế không thuộc khu vực sản xuất; bãi tắm).
  • Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: là đất làm mặt bằng để xây dựng các công trình sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, nhà máy nước nằm độc lập ngoài các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung (kể cả trụ sở và các công trình khác phục vụ cho sản xuất hoặc cho người lao động gắn liền với cơ sở sản xuất; đất làm sân kho, nhà kho, bãi của cơ sở sản xuất).
  • Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: là đất để thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản gắn liền với khu vực khai thác khoáng sản, đất xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động khoáng sản (kể cả trụ sở, nhà nghỉ giữa ca và các công trình khác phục vụ cho người lao động gắn liền với khu vực khai thác khoáng sản) và hành lang an toàn trong hoạt động khoáng sản; trừ khoáng sản là đất, đá, cát, sỏi sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, sứ, thuỷ tinh.
  • Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: là đất để khai thác nguyên liệu đất, đá, cát, sỏi và đất làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, sứ, thuỷ tinh gắn liền với khu vực khai thác.

Căn cứ theo Điều 10 Luật đất đai 2013 về Phân loại đất đai thì đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Do đó, việc chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất kinh doanh sẽ là trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

- Đất kinh doanh có phải là đất ở?

Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất kinh doanh 2

Về khái niệm, đất ở là đất để xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ cho đời sống và vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được công nhận là đất ở. Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Trường hợp đất ở có kết hợp sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (kể cả nhà chung cư có mục đích hỗn hợp) thì ngoài việc thống kê theo mục đích đất ở phải thống kê cả mục đích phụ là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, theo mục đích đất ở phải thống kê cả mục đích phụ là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Theo đó, đất kinh doanh không được xem là đất ở theo Luật đất đai hiện hành. Người sử dụng đất kinh doanh sẽ không được phép xây dựng nhà ở trên đó. Nếu có nhu cầu thì phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất. Hay nói cách khác, nếu muốn chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất kinh doanh để xây dựng công trình nhà ở là không phù hợp với quy định. Mọi người nên lưu ý về trường hợp này để sử dụng đất cho đúng mục đích. Thay vào đó, để xây dựng nhà ở hợp pháp thì người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở hoặc từ đất kinh doanh xin chuyển đổi sang đất ở.

2. Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất kinh doanh

Nhận thấy trường hợp chuyển đổi đất trồng cây lâu năm (thuộc nhóm đất nông nghiệp) sang đất kinh doanh (thuộc nhóm đất phi nông nghiệp) phù hợp Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013. Theo đó, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền khi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong trường hợp này.

Về trình tự, thủ tục cụ thể được quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

(1) Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

(2) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(3) Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Lưu ý:

  • Hồ sơ phải điền thông tin đầy đủ theo yêu cầu. Trước khi tiến hành nộp phải kiểm tra ít nhất một lần để cơ quan chức năng duyệt nhanh chóng.
  • Nghĩa vụ tài chính là một trong những việc mà người sử dụng đất phải làm khi thực hiện thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nếu không đảm bảo được thì quá trình xử lý hồ sơ sẽ bị chậm, gây lãng phí thời gian chờ đợi.
  • Tra cứu quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương để biết và thực hiện theo đúng yêu cầu (nếu có) của cơ quan chức năng.

Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất kinh doanh 3

Tổng kết

Nhìn chung, vấn đề chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất kinh doanh cũng tương tự như các trường hợp chuyển mục đích sử dụng khác theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Nhưng với trường hợp này, người sử dụng đất cần lưu ý rằng đất kinh doanh không được phép xây dựng nhà ở trên đó. Nếu có mong muốn chuyển đổi sang đất kinh doanh để “một công đôi việc” vừa để xây nhà ở, vừa để kinh doanh thì nên cân nhắc kỹ lưỡng. Các hành vi sử dụng sai mục đích đất, tự ý chuyển đổi mục đích trong trường hợp bắt buộc phải thực hiện thủ tục đều sẽ bị xử phạt theo quy định. Nếu không muốn bị mất quyền lợi của mình thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đất đai bằng cách tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin mới nhất từ những nguồn đáng tin cậy.

Xem thêm: