Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại (QĐ Mới Nhất)

Đánh giá bài viết:   (1 lượt) icon icon
Đánh giá bài viết:   (1 lượt) icon icon

Việc chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại cũng là một trong số các thủ tục còn gây nhiều hiểu lầm trên thực tiễn liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Qua việc tìm hiểu sổ đất rừng, đất rừng sản xuất là một trong 3 loại đất rừng được pháp luật ghi nhận hiện nay; để cấp sổ đỏ cho loại đất này cần phải đáp ứng những điều kiện nghiêm ngặt.

Qua đó có thể thấy, các quy định liên quan đến đất rừng phải cần được nghiên cứu kỹ ở luật Đất đai và các văn bản chuyên ngành khác. Trong quá trình sử dụng, khai thác và quản lý, mỗi loại đất đều có mục đích sử dụng riêng. Đất rừng sản xuất cũng vậy, do đó, để chuyển sang sử dụng ở mục đích khác (cụ thể là làm trang trại) phải tiến hành theo thủ tục và được sự cho phép từ cơ quan có thẩm quyền.

Đất trang trại là gì? Có được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại?

Đất trang trại (có các tên gọi khác như đất nông trại, nhà vườn,...) là những khu đất có diện tích lớn, phục vụ trực tiếp cho mục đích sản xuất nông nghiệp với các hoạt động điển hình như chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản, sản xuất lương thực, thực phẩm,...

Chuyển đất rừng sản xuất sang đất trang trại -1

Trong các văn bản hiện hành không có quy định nào nêu rõ đất trang trại thuộc nhóm đất nào, tuy nhiên, dựa vào mục đích khai thác trên thực tế, có thể hiểu đây là loại đất dùng để phát triển kinh tế trang trại, xếp vào nhóm đất nông nghiệp theo điều 10 Luật Đất đai 2013.

Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

Điều luật này thể hiện rõ, đất rừng sản xuất và đất trang trại thuộc cùng một nhóm phân loại là đất nông nghiệp.

Điều 57 Luật Đất đai 2013 có quy định về trường hợp chuyển mục đích đất rừng sản xuất phải xin phép như sau: Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

Như vậy, theo kết luận ở trên, đất rừng sản xuất có thể chuyển mục đích sang đất trang trại theo hướng “vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp”, tuy nhiên, cần thực hiện theo đúng thủ tục (tương tự như chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở) và có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

chuyển đất rừng sản xuất sang đất trang trại -2

Xử phạt hành chính khi sử dụng đất sai mục đích

Nếu như chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng sai mục đích ban đầu, cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định 102/2014/NĐ-CP:

“Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác thì hình thức và mức xử phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 05 héc ta;
  • Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 05 héc ta đến dưới 10 héc ta;
  • Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 10 héc ta trở lên.”

Do đó, khi chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại, cá nhân cần lưu ý thực hiện thủ tục xin được chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp với định hướng sử dụng và khai thác, tránh trường hợp vi phạm dẫn đến thiệt hại về tài chính.

Xem thêm: