Quy trình chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở nhanh nhất

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở có được không? Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì được chuyển tối đa là bao nhiêu?

Hiện tại, đất rừng đang chiếm diện tích khá lớn trong tổng quỹ đất trên toàn quốc. Ở nhiều địa phương, số lượng hồ sơ xin chuyển đổi từ đất rừng sản xuất sang đất ở đang tăng rõ rệt khi thị trường bất động sản đang liên tục tăng giá. Về bản, hình thức chuyển đổi này sẽ khá giống với chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở hay chuyển đất nông nghiệp trồng lúa lên đất thổ cư. Tất cả các điều kiện, hồ sơ, thủ tục và lệ phí phải thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

Chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở - 1

Điều kiện để chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở

Theo chính sách của nhà nước, các hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là chuyển từ đất nông nghiệp hoặc đất rừng sang đất ở đang được hạn chế. Về cơ bản là được chuyển, nhưng mỗi địa phương sẽ chỉ được chuyển đổi một diện tích cố định mỗi năm. Để được đồng ý chuyển đổi từ đất rừng thành đất ở phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản như sau:

 • Khu đất chuyển đổi phải thuộc các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất rừng
 • Khu đất không thuộc các trường hợp: đất quy hoạch, tranh chấp, thế chấp ngân hàng,...

Nếu nhận được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, người dân có thể chuẩn bị hồ sơ và nộp lên Phòng Tài nguyên và Môi trường để được xử lý sớm.

Chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở - 2

Hồ sơ xin chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở gồm những gì?

Các giấy tờ có trong hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Thông tư 30/2014/TT-BTNMT bao gồm:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Các loại giấy tờ các nhân của chủ sở hữu: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn,...

Sau khi hoàn thiện, hồ sơ sẽ được nộp lên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra. Nếu hồ sơ thiếu sẽ được yêu cầu bổ sung, còn nếu đủ sẽ được chuyển tiếp để xử lý.

Thủ tục chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở

 • Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất
 • Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật
 • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Người làm hồ sơ sẽ có nghĩa vụ đóng đầy đủ các loại thế phí theo thông báo và chỉ dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở - 3

Các khoản thuế phí cần đóng khi chuyển đất rừng sản xuất sang đất ở

 • Lệ phí trước bạ: Theo quy định tại Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2011/NĐ-CP . Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình bạn phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5% giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành).
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hiện nay từng địa phương có những quy định riêng về lệ phí này
 • Ngoài ra còn phải nộp các loại phí khác (nếu có), như: Phí thẩm định, phí trích đo.

Hoàn thành các thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở nêu trên, người dân cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và phiếu hẹn đến cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ để nhận kết quả.

>>>> Xem thêm: