Chuyển đất phi nông nghiệp sang đất ở, những điều cần lưu ý

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Dựa vào mục đích sử dụng đất, hiện tại đất được chia thành 03 loại cơ bản: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong đó, đất phi nông nghiệp sẽ bao gồm các loại đất không sử dụng với mục đích làm nông nghiệp như:

 • Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp
 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông, thuỷ lợi; đất xây dựng các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng các công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ.
 • Đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng
 • Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ
 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
 • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng
 • Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ

Ngoại trừ đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị, các loại đất khác muốn chuyển đổi thành đất ở phải thực hiện theo chính sách của địa phương và làm theo đầy đủ các quy trình thủ tục do pháp luật quy định.

Chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở - 1

Hồ sơ xin chuyển đất phi nông nghiệp sang đất ở

Tương tự các thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở hoặc chuyển đất rừng sản xuất theo đất ở. Việc đầu tiên là phải chuyển bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ để nộp lên cơ quan chức năng.

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Các loại giấy tờ các nhân của chủ sở hữu: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn,...

Hồ sơ sẽ được nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đất đai tại địa phương. Đơn vị nhận hồ sơ sẽ có nhiệm vụ kiểm tra, yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu sẽ được chuyển sang bộ phận xử lý tiếp theo. Người nộp hồ sơ sẽ nhận biên nhận và giấy hẹn.

Toàn bộ thủ tục chuyển đất phi nông nghiệp sang đất ở

Sau khi hồ sơ được chuyển đến cơ quan thẩm quyền, quy trình xử lý sẽ được thực hiện như sau:

 • Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh hồ sơ và thẩm định thực địa, mục đích sử dụng đất. Sau đó trình UBND cấp huyện (cấp tỉnh nếu là tổ chức) quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho cá nhân/ tổ chức sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở - 2

Phí chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở phải thực hiện

Để nhận được kết quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người dân phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính bao gồm: Tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi công nghiệp của thời hạn sử dụng còn lại.

Lệ phí trước bạ

Cá nhân, tổ chức sau khi xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng mới có đất do được chuyển quyền sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ, mức phí là 5% theo giá tính của UBND cấp tỉnh ban hành.

Chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở - 3

Ngoài ra, khi làm chuyển đất phi nông nghiệp sang đất ở sẽ còn phải đóng thêm một số chi phí phát sinh như: phí đo đạc, phí thẩm định,... Tất cả các khoản nộp thêm đều sẽ được thông báo và có biên lai khi nộp tiền.

>>>> Xem thêm: