Ban Quản lý KCN Long An & những thông tin cần biết (Tổng hợp)

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Ban Quản lý KCN Long An (hay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An) là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý KCN và khu kinh tế trên toàn tỉnh Long An. Bài viết sẽ đề cập các thông tin chi tiết hơn, mời bạn đọc theo dõi.

Ban Quản lý KCN Long An 1

Giới thiệu chung về Ban Quản lý KCN Long An

Ban Quản lý KCN Long An có tên giao dịch quốc tế là Long An Economic Zone Authority. Tên viết tắt là LAEZA.

Ban Quản lý KCN Long An là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Long An, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Cụ thể về quá trình thành lập như sau:

 • Năm 1997, 2 KCN đầu tiên của Long An được thành lập, đó là KCN Đức Hòa I (KCN Hạnh Phúc) và KCN Đức Hòa II (KCN Xuyên Á). Sự ra đời của các khu công nghiệp ở Long An đòi hỏi phải có một cơ quan nhà nước quản lý.
 • Năm 1998, Ban Quản lý các KCN Long An được thành lập.
 • Năm 2011, Ban Quản lý các KCN Long An được đổi tên là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An.

>>> Như vậy, Ban Quản lý KCN Long An cũng chính là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An.

Địa chỉ của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An: Số 65B Châu Văn Giác, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

Ban Quản lý KCN Long An 2

Chức năng của Ban Quản lý KCN Long An:

 • Quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An;
 • Quản lý, tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các KCN, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Long An theo quy định của pháp luật.

Cơ quan quản lý Ban Quản lý KCN Long An:

 • Chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh Long An;
 • Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan;
 • Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác quản lý KCN, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

>>> Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, có con dấu mang hình quốc huy. Kinh phí quản lý hành chính chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển sẽ do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Từ khi thành lập cho đến nay, toàn tỉnh Long An có 31 KCN với tổng diện tích là 11.391,07 ha, có 42 chủ đầu tư hạ tầng (riêng KCN Đức Hòa III có 13 dự án đầu tư hạ tầng). Trong số 31 KCN, có 2 KCN do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm chủ đầu tư, 25 KCN được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Hiện tại, có 16 KCN đang hoạt động, với tổng diện tích quy hoạch là 3.780,42 ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp có khả năng cho thuê là 2.648 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 2.258,043 ha, thu hút hơn 1.511 dự án đầu tư (722 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 789 dự án có vốn đầu tư trong nước).

Tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Long An là 143.000 lao động.

Ngoài ra, còn có 1 dự án khu kinh tế cửa khẩu Long An với tổng diện tích là 13.080 ha, đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, hiện đang kêu gọi đầu tư.

Sự có mặt của các KCN, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu ở Long An đã góp phần chuyển đổi các vùng đất hoang hóa, đất nông nghiệp năng suất thấp ở các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Thủ Thừa thành các KCN mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo việc làm cho lao động trong tỉnh và khu vực. Đồng thời đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, phát triển nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến sự phát triển bền vững.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý KCN Long An

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An được UBND tỉnh Long An quy định tại Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND như sau:

1/ Trình UBND tỉnh về các vấn đề sau đây:

 • Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý;
 • Dự thảo văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý;
 • Dự thảo Đề án thành lập, tổ chức lại Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;
 • Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan khác nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo cơ chế 1 cửa;
 • Dự thảo Đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các KCN, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu;
 • Kế hoạch hàng năm và 05 năm về phát triển KCN, khu kinh tế, phát triển nhân lực và vốn đầu tư;
 • Dự thảo quyết định, chỉ thị, văn bản; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về KCN, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật.

Ban Quản lý KCN Long An 3

2/ Trình Chủ tịch UBND tỉnh các vấn đề sau đây:

 • Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban Quản lý;
 • Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực KCN, khu kinh tế.

3/ Giúp UBND tỉnh quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển KCN, khu kinh tế.

4/ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về KCN, khu kinh tế sau khi đã được ban hành, phê duyệt. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về KCN, khu kinh tế tại địa phương.

5/ Về quản lý đầu tư, sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền;
 • Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào KCN, khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và UBND tỉnh tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh;
 • Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong KCN, khu kinh tế. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 06 tháng và hàng năm sẽ gửi báo cáo hoạt động đầu tư và sản xuất trong KCN, khu kinh tế trình lên UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

ban quản lý KCN Long An

6/ Về quản lý quy hoạch và xây dựng, quyền và nhiệm vụ của Ban Quản lý KCN Long An được quy định như sau:

 • Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của KCN, khu kinh tế đã được phê duyệt mà không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;
 • Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong KCN, khu kinh tế;
 • Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trong KCN, khu kinh tế;
 • Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong KCN, khu kinh tế.

7/ Thực hiện quản lý nhà nước về lao động, như sau:

 • Tiếp nhận báo cáo của doanh nghiệp trong KCN, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với vị trí, công việc mà người lao động Việt Nam không thể đáp ứng. Sau đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết.
 • Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại KCN, khu kinh tế; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong KCN, khu kinh tế không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
 • Thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của UBND tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong KCN, khu kinh tế theo ủy quyền của UBND huyện.
 • Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại người lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong KCN, khu kinh tế.
 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày.
 • Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động.
 • Nhận thông báo về địa điểm, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
 • Thực hiện nhiệm vụ quản lý lao động trong KCN, khu kinh tế về: đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp, đình công…

Ban Quản lý KCN Long An 4

8/ Về quản lý thương mại:

 • Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN, khu kinh tế;
 • Cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài vào KCN, khu kinh tế;
 • Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại KCN, khu kinh tế;
 • Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong KCN, khu kinh tế.

9/ Quyền hạn và nhiệm vụ trong việc quản lý đất đai, bất động sản như sau:

 • Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng KCN, khu kinh tế;
 • Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về đất đai được quy định tại Điều 151 (số 45/2013/QH13) và Điều 53 (số 43/2014/NĐ-CP) của Luật đất đai.

Ban Quản lý KCN Long An 5

10/ Về quản lý cửa khẩu:

 • Thực hiện thống nhất quản lý các hoạt động tại cửa khẩu theo quy định;
 • Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Nội quy cửa khẩu và thực hiện Nội quy sau ban hành;
 • Tổ chức thực hiện điều hành, phối hợp hoạt động của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu nhằm kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông;
 • Bố trí địa điểm kiểm tra, kiểm soát các lực lượng chức năng quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu;
 • Tổ chức phối hợp và giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu;
 • Đảm bảo thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo quy định tại Nội quy cửa khẩu;
 • Tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan về các giải pháp điều hành hoạt động tại cửa khẩu, từ đó báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh hoặc kiến nghị với các ngành chức năng để xử lý;
 • Phối hợp với cơ quan có liên quan để thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh về việc quản lý các hoạt động và thực hiện các cơ chế, chính sách thương mại tại cửa khẩu;
 • Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất về tình hình hoạt động tại cửa khẩu;
 • Báo cáo với cơ quan có liên quan về tình hình chấp hành về hành chính và công tác phối hợp với công chức, viên chức thuộc lực lượng chức năng tại cửa khẩu, kiến nghị khen thưởng hoặc xử lý;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định.

Ban Quản lý KCN Long An 6

12/ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác của Ban Quản lý KCN Long An:

 • Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển KCN, khu kinh tế;
 • Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động KCN, khu kinh tế;
 • Tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, lao động, thương mại, xây dựng; tham gia tranh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
 • Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, viên chức vị trí việc làm; thực hiện chế độ trả tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật;
 • Quản lý và chịu trách nhiệm quản lý về tài chính, tài sản được giao;
 • Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực được giao; báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KCN, khu kinh tế; xây dựng hệ thống thông tin về KCN, khu kinh tế trên địa bàn, kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về KCN, khu kinh tế;
 • Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong KCN, khu kinh tế;
 • Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Sơ đồ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

Sơ đồ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An được thể hiện như hình dưới đây:

Ban Quản lý KCN Long An 7

Trong đó:

 • Trưởng ban là ông Nguyễn Thành Danh (sinh ngày 25/04/1965): Là lãnh đạo chung, quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An. Là người trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực như tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính, biên chế… Là người phát ngôn của Ban Quản lý...
 • Phó Trưởng ban là ông Phạm Thanh Bình (sinh ngày 10/05/1976): Giúp việc cho Trưởng ban, được Trưởng ban phân công phụ trách, giải quyết một số công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và pháp luật về các nhiệm vụ được giao; cùng Trưởng ban giải quyết các công việc chung; được quyền thay mặt Trưởng ban điều phối hoạt động, chung, giải quyết các công việc hàng hàng (nếu Trưởng ban vắng mặt)...
 • Văn phòng: Tham mưu, giúp Trưởng ban Ban Quản lý tổ chức các hoạt động chung, tổng hợp, điều phối các hoạt động chung của các phòng, đơn vị; đôn đốc thực hiện các kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của cơ quan; thống kê các số liệu để phục vụ công tác quản lý, điều hành; quản lý bộ máy và biên chế, hành chính - quản trị, thi đua - khen thưởng, tài chính - kế toán…
 • Phòng Quản lý kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu giúp Trưởng ban Ban Quản lý thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư phát triển, các hoạt động đầu tư và sau đầu tư đối với các doanh nghiệp trong KCN và khu kinh tế; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện kế hoạch về xúc tiến đầu tư; báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển KCN, khu kinh tế…

Thông tin liên hệ của các phòng, ban thuộc Ban Quản lý KCN Long An

Khi cần liên hệ với Ban Quản lý KCN Long An, nhà đầu tư/doanh nghiệp/người lao động có thể liên hệ bằng các cách sau đây:

1/ Liên hệ tại trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế Long An

 • Địa chỉ: Số 65B Châu Văn Giác, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An
 • Điện thoại: Điện thoại :(0272) 3825445; Fax:(0272) 3825442
 • Email: [email protected]

2/ Liên hệ tới các phòng, ban thuộc Ban Quản lý

Ban Quản lý KCN Long An 8

Ban Quản lý KCN Long An 8

Ban Quản lý KCN Long An 10

Ban Quản lý KCN Long An 11

Ban Quản lý KCN Long An 12

Danh sách các KCN đã đi vào hoạt động tại Long An (nằm dưới sự quản lý, giám sát của Ban Quản lý khu kinh tế Long An) bao gồm: KCN Đức Hòa III - Anh Hồng, KCN Đức Hòa III - Việt Hóa, KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt, KCN Đức Hòa III - Resco, KCN Đức Hòa III - Thái Hòa, KCN Tân Kim, KCN Cầu Tràm, KCN Hòa Bình, KCN Long Hậu, KCN Thuận Đạo, KCN Vĩnh Lộc 2, KCN Nhựt Chánh, KCN Phúc Long, KCN Phú An Thạnh, KCN Thịnh Phát, KCN Đức Hòa I (KCN Hạnh Phúc Long An), KCN Xuyên Á, KCN Tân Đức, KCN Tân Đô, KCN Hải Sơn.

>>> Xem thêm: