Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2025 (Mới nhất)

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên mới nhất có giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2040, tầm nhìn năm 2070.

Huyện Bắc Tân Uyên được tách từ huyện Tân Uyên theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương vào năm 2013, trên cơ sở 10 xã còn lại của huyện Tân Uyên cũ là: Tân Bình, Tân Định, Tân Lập, Tân Mỹ, Tân Thành, Bình Mỹ, Đất Cuốc, Hiếu Liêm, Lạc An, Thường Tân.

Cổng chào huyện Bắc Tân Uyên

Trong thời gian qua, huyện Bắc Tân Uyên đã có nhiều nỗ lực thay đổi về hạ tầng và kinh tế nhằm đẩy nhanh quá trình đạt tới mục tiêu đô thị phát triển bền vững. Khác với quy hoạch thị xã Tân Uyên, Bắc Tân Uyên cần nhiều thời gian và những kế hoạch mang tính bứt phá hơn trong việc sắp xếp lại không gian và hạ tầng địa phương. Tuy nhiên, tất cả đều phải đảm bảo yếu tố phù hợp với năng lực của huyện và quy hoạch chung của toàn tỉnh.

Nội dung quy hoạch Bắc Tân Uyên đến năm 2025

Theo bản đồ Quy hoạch chung xây dựng tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt, đô thị Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên được quy hoạch theo mô hình “đô thị vệ tinh” mật độ thấp. Chính vì vậy, Bắc Tân Uyên đã phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch quan trọng như Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên, đô thị Tân Thành với vị trí gần các Khu công nghiệp (KCN) Đất Cuốc, Nam Tân Uyên mở rộng, VSIP II mở rộng… nhằm tạo ra tiền đề để địa phương có sức bật tốt hơn.

Các mục tiêu về kinh tế - xã hội

 • Đến năm 2020, trên địa bàn huyện sẽ bổ sung các KCN mới là Tân Lập I diện tích 200 ha, Việt Nam - Singapore III diện tích 1.000 ha. Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn phát triển theo hướng tập trung, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng…
 • Phấn đấu 100% khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đúng quy chuẩn môi trường;
 • Đến năm 2025: mục tiêu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản giai đoạn 2021- 2025 đạt bình quân 7 - 7,5%/ năm;
 • Giai đoạn 2016 - 2020: tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt bình quân 11 - 13%/năm; giai đoạn 2021- 2025, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt bình quân 18 - 20%/năm.
 • Quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tập trung phát triển các nông sản, thực phẩm có thế mạnh ở địa phương như cao su, cây ăn trái, các sản phẩm thịt, sữa, trứng gia cầm...
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt bình quân 19 - 21%/năm; tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư phát triển đạt bình quân 30%.
 • Đến năm 2020, 100% xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới
 • Chỉ tiêu 100% khu dân cư mới xây dựng hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải tập trung theo quyết định đã phê duyệt.

Nhìn chung, quy hoạch Bắc Tân Uyên về kinh tế - xã hội hướng đến việc chuyển dịch cơ cấu giữa đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện giảm xuống còn 75% vào năm 2020; đến năm 2025, con số này giảm xuống còn 70%. Đồng thời, tỷ trọng đất phi nông nghiệp tăng từ 18,4% năm 2015 lên 25% năm 2020 và tiếp tục đạt mức tăng lên 30% vào năm 2025.

Các mục tiêu về hạ tầng - giao thông

 • Bám sát vào trục đường huyết mạch vành đai 4 hướng Đông - Tây của tỉnh Bình Dương và huyện Bắc Tân Uyên.
 • Đường vành đai 4 dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2025, là động lực chính trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Tân Uyên cũng như có sự đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên cho biết, việc quy hoạch địa phương phần lớn dựa trên tận dụng thế mạnh sẵn có, lấy mục đích phát triển tiến bộ làm nhiệm vụ hàng đầu nhưng không quên tính phù hợp với thực tế. Quy hoạch là cơ sở, định hướng để các ban, ngành lập kế hoạch phát triển ngành chi tiết trong các giai đoạn, đồng thời là yếu tố tạo ra sức hút với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Do đó, chậm mà chắc, quy hoạch Bắc Tân Uyên đề cao việc tuân thủ lộ trình, thực hiện song hành với giám sát, đánh giá. Dù chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh đô thị hóa thì mô hình đô thị sinh thái vẫn là đích đến quan trọng cuối cùng, đảm bảo cảnh quan, không gian xanh cho môi trường sống. Mặt khác, huyện chú trọng vào việc đảm bảo tính ổn định của người dân, không để quy hoạch ồ ạt, sai nguyên tắc diễn ra.

Bản đồ quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2020, tầm nhìn 2025

Bản đồ quy hoạch Bắc Tân Uyên

Theo bản đồ quy hoạch của huyện Bắc Tân Uyên, giai đoạn này huyện đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu đã được thông qua, điển hình là đồ án mở rộng Khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên tại xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, gắn kết với Khu trung tâm hành chính – tái định cư huyện Bắc Tân Uyên quy mô 50,99ha. Nội dung cụ thể như sau:

Khu trung tâm hành chính - tái định cư huyện Bắc Tân Uyên

 • Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính - tái định cư huyện Bắc Tân Uyên.
 • Quy mô: 509.946,83 m2 .
 • Địa điểm: Ấp 5, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định phê duyệt: số 118/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND huyện.

Mở rộng khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mở rộng khu trung tâm huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 • Quy mô: 595,42 ha, gồm:

+ Diện tích Trung tâm hành chính - tái định cư huyện Bắc Tân Uyên: 50,99 ha.

+ Diện tích Mở rộng khu trung tâm Bắc Tân Uyên: 544,43 ha.

 • Địa điểm: Xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định phê duyệt: số 177/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Bình Dương.

Khu Dân cư – Tái định cư xã Lạc An

 • Tên đồ án: Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư, tái định cư xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quy mô:

+ Quy mô diện tích khu lập quy hoạch đã được phê duyệt: 86.451 m2.

+ Quy mô diện tích khu lập điều chỉnh quy hoạch: 85.978,52m2

 • Địa điểm: Ấp 3, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định phê duyệt: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND huyện.

Khu dân cư Ấp 4 (giai đoạn 1)

 • Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ấp 4 (giai đoạn 1), xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
 • Quy mô: 478.735 m².
 • Địa điểm: Ấp 4, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định phê duyệt: Số 1690/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND huyện.

Khu dân cư Suối Tre (giai đoạn 1)

 • Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Suối Tre (giai đoạn 1), xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
 • Quy mô: 324.632 m2.
 • Địa điểm: Ấp Suối Tre, xã Vĩnh Tân và Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định phê duyệt: Số 1689/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND huyện.

Khu dân cư Tái định cư Tân Mỹ

 • Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quy mô: 14.783m².
 • Địa điểm: Ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định phê duyệt: Số 1733/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND huyện.

Quy hoạch 10 xã nông thôn mới

Được tiến hành trên địa bàn 10 xã trong huyện với mục tiêu thiết lập lại cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông giữa các địa phương, góp phần đẩy nhanh hiệu quả quy hoạch cho toàn huyện.

Quan điểm và mục tiêu quy hoạch Bắc Tân Uyên giai đoạn đến năm 2040, tầm nhìn 2070

Hạ tầng huyện Bắc Tân Uyên

Quy hoạch Bắc Tân Uyên xác định những quan điểm và mục tiêu quan trọng như sau:

 • Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 • Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng các huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 huyện Bắc Tân Uyên hoàn thành cơ bản tiêu chí huyện nông thôn mới trên cơ sở khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tiến tới đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
 • Cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Tân Uyên.
 • Quy hoạch Bắc Tân Uyên theo các tiêu chí của huyện nông thôn mới nhằm xác định thực trạng và mục tiêu phấn đấu từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo quy định.
 • Nghiên cứu định hướng phát triển không gian vùng huyện, phân vùng kinh tế, hệ thống điểm dân cư đô thị và nông thôn, bố trí cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của huyện đề ra trong mối quan hệ với Vùng tỉnh và các khu vực xung quanh.
 • Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, xác định các dự án ưu tiên đầu tư, phát triển đô thị; quản lý đô thị và các khu vực dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch,.v.v... và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành đảm bảo sự phát triển hài hòa, đồng bộ.

Như vậy, trong tầm nhìn của mình, huyện Bắc Tân Uyên định hướng đến năm 2030 là đô thị Nông nghiệp - Công nghiệp, đến năm 2040 là Nông nghiệp - Công nghiệp - Đô thị và đến 2050 sẽ là đô thị phát triển bền vững.

Theo đó, huyện trở thành vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng của tỉnh và vùng sản xuất công nghiệp mới của khu vực phía Bắc tỉnh với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu vực sản xuất dọc theo các tuyến đường cấp vùng. Đồng thời, cùng cùng với các đô thị vệ tinh ở phía Bắc tỉnh Bình Dương hình thành nên chuỗi các đô thị vệ tinh tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc.

Trên đây là bản đồ quy hoạch huyện Bắc Tân Uyên và một số thông tin liên quan được cập nhật mới nhất. Trong thời gian tới, Bắc Tân Uyên sẽ có nhiều bước đi rõ nét hơn trong quy hoạch địa phương nhằm hướng đến những mục tiêu dài hạn về một đô thị văn minh, bền vững.

Xem thêm: