Anh chuyển nhượng đất cho em: những điều phải biết

Đánh giá bài viết:   (1 lượt) icon icon
Đánh giá bài viết:   (1 lượt) icon icon

Anh chuyển nhượng đất cho em có được miễn thuế hay không? Thủ tục sẽ được thực hiện ra sao và cần bao nhiêu thời gian để hoàn tất việc chuyển QSDĐ?

Trên thực tế, việc anh chị em ruột cho tặng nhà đất (cho tặng quyền sử dụng đất) với nhau được thực hiện rất nhiều và đây là thủ tục pháp lý được pháp luật cho phép nếu anh, chị, em ruột (người chuyển nhượng) là những người sử dụng đất hợp pháp.

Căn cứ vào các quy định tại các cơ sở pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013
 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2014
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai 2013
 • Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 • Nghị định số 140/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ
 • Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 88/2016/TT-BTNMT hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác nhận nghĩa vụ tài chính về đất đai
 • Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định về phí công chứng, chứng thực
 • Thông tư số 250/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh

Dưới đây là những vấn đề anh/chị cần phải biết trước khi chuyển nhượng đất và nhận chuyển nhượng đất giữa anh/chị em với nhau:

Điều kiện chuyển nhượng đất từ anh sang em

Căn cứ vào Điều 188 Luật đất đai 2013, chuyển nhượng QSDĐ chỉ được thực hiện khi:

 • Có Giấy chứng nhận QSDĐ. Có ngoại lệ mà người sử dụng đất không có GCNQSDĐ nhưng vẫn có thể thực hiện tặng cho: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam khi nhận thừa kế QSDĐ thì không được cấp GCN QSDĐ nhưng vẫn được tặng cho QSDĐ .
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
 • Trong thời hạn sử dụng đất

Anh chuyển nhượng đất cho em - 1

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa anh em ruột

Khi muốn chuyển nhượng đất ở, chuyển nhượng đất nông nghiệp, chuyển nhượng đất vườn hay đất rừng,... lại cho anh hoặc em ruột thì cần có giấy tờ ghi nhận lại sự kiện đó.

Theo quy định tại Điều 462 Bộ luật dân sự 2015 thì việc tặng cho có thể kèm theo điều kiện, tức là bên tặng cho có quyền yêu cầu bên nhận tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ sau khi tặng cho.

Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 và Khoản 3 Điều 167 Luật Đất Đai 2013 quy định rằng việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản và văn bản đó phải được công chứng, chứng thực. Gồm các giấy tờ sau đây:

 • Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;
 • Dự thảo Hợp đồng tặng cho (nếu có)
 • Bản sao giấy tờ tùy thân (CMND, sổ hộ khẩu,…) của bên tặng cho và nhận tặng cho nhà đất.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng tặng cho (giấy đăng ký kết hôn nếu đang trong thời kỳ hôn nhân, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, quyết định ly hôn, …).

Hồ sơ chuyển nhượng đất từ anh sang em

Hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc UBND cấp xã cần phải chuẩn bị đủ:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng kèm theo bản chính; hoặc bản photo có công chứng, chứng thực

Trình tự, thủ tục anh chuyển nhượng đất cho em

 • Bước 1: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành gửi đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 • Bước 2: Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Bước 3: Người làm hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính như đã được thông báo
 • Bước 4: Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai
 • Bước 5: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận đã sang tên tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại UBND xã)

Anh chuyển nhượng đất cho em - 2

Thuế phí khi anh chuyển nhượng đất cho em

Trường hợp chuyển nhượng đất giữa anh em ruột sẽ được miễn nhiệm vụ nộp thuế thu nhập cá nhân từ nhà đất và lệ phí trước bạ. (Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012 và 2014).

Nghĩa vụ tài chính chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa anh em ruột sẽ bao gồm:

 • Phí đo đạc (= 0.15%x Giá đất) không quá 5 triệu đồng.
 • Lệ phí thẩm định ( Mức thu tính bằng 0.15% giá trị đất tặng cho. Tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp).
 • Lệ phí cấp sổ đỏ theo từng trường hợp cụ thể không quá 100.000 đồng trên một lần cấp mới.
 • Lệ phí địa chính: Mức thu do HĐND cấp tỉnh quyết định

Trong trường hợp anh chuyển nhượng đất cho em không phải là anh em ruột (anh em họ, anh em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha không chung hộ khẩu,...) vẫn phải nộp đầy đủ thuế trước bạ nhà đất và thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản và các loại phí liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

>>>> Xem thêm: