Trần Anh thông báo tạm nghỉ phòng chống Covid-19 tháng 04/2020

Đánh giá bài viết:   (2 lượt) icon icon
Đánh giá bài viết:   (2 lượt) icon icon

Chúng tôi xin thông báo khẩn đến các Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể CBCNV Trần Anh về việc tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19 trong tháng 04 năm 2020.

  • Căn cứ vào chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
  • Căn cứ công điện số 1665/CĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Long An về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp Phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;
  • Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Tập đoàn Trần Anh thông báo đến toàn thể Quý khách hàng, cán bộ, nhân viên về việc tạm nghỉ vì dịch Covid-19 như sau:

Thong-bao-nghi-covid-thang-4-tran-anh-group

Tuy nhiên, để kịp xử lí các công việc cấp bách, một số bộ phận vẫn được bố trí cụ thể:

Phòng Dịch vụ khách hàng và bộ phận Thu hồi công nợ

  • Bố trí từ 1-3 nhân viên trực văn phòng để xử lý các công việc phát sinh. Khi cần sự phối hợp của các bộ phận khác thì thông báo ngay cho quản lý trực tiếp để sắp xếp, đảm bảo xử lý công việc đã lên kế hoạch hoặc hẹn giao dịch với khách hàng.
  • Trưởng phòng DVKH và bộ phận Thu hồi công nợ có trách nhiệm sắp xếp nhân viên đi làm và trực tiếp báo cáo cho Ban Tổng giám đốc về nhân sự đi làm trong thời gian Công ty tạm nghỉ.

Bộ phận Bảo vệ

Thực hiện trực 24/24 theo quy định.

Ban Quản lý dự án - Ban vận hành

Trưởng ban có trách nhiệm bố trí tại mỗi dự án từ 1-2 nhân viên để xử lý các công việc phát sinh.

Nhà thầu thi công tại các dự án

  • Yêu cầu tạm ngừng thi công từ ngày 01/04/2020 cho đến khi có thông báo mới từ Tập đoàn Trần Anh.
  • Tại công trình thi công, Nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân viên trông giữ tài sản, công trình theo quy định.

Trong thời gian nghỉ làm, Công ty khuyến cáo toàn thể nhân viên nên ở nhà, hạn chế đến nơi đông người và chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết.

Đề nghị Trưởng ban, Giám đốc các Công thuộc Trần Anh Group, toàn thể CBNV, Quý đối tác và Quý khách hàng căn cứ để thực hiện.

Thong-bao-nghi-covid-thang-4-tran-anh-group-1

Thong-bao-nghi-covid-thang-4-tran-anh-group-2