TSC là đất gì? Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất TSC

Đánh giá bài viết:   (1 lượt) icon icon
Đánh giá bài viết:   (1 lượt) icon icon

Tổng hợp các thông tin và quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất TSC theo quy định pháp luật hiện hành.

Các ký hiệu đất đai hiện nay được sử dụng khá phổ biến nhưng lại không có quá nhiều người hiểu về chúng, điều này dẫn đến việc xác định sai loại đất, kéo theo nhiều hệ lụy, gây khó khăn cho công tác quản lý, đồng thời việc sử dụng cũng không đạt hiệu quả cao.

Bài viết này cung cấp thông tin liên quan đến loại đất có ký hiệu là TSC.

TSC là đất gì?

TSC là ký hiệu của Đất xây dựng trụ sở cơ quan. Khái niệm này được ghi nhận lần đầu tại Luật Đất đai 2003 và tiếp tục hoàn thiện các quy định ở Luật Đất đai 2013.

Điều 147 Luật Đất đai 2013 quy định: “Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội”.

Như vậy, TSC là loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp theo phân loại đất đai, không sử dụng vào mục đích công nghiệp, nông nghiệp hay bất kỳ hình thức sử dụng cá nhân nào khác. Nhà nước sẽ tiến hành quy hoạch và lưu trữ để phục vụ cho các mục đích công.

Loại đất này có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Tùy vào từng địa phương mà quỹ đất TSC sẽ khác nhau. Việc quy hoạch cũng dựa theo quyết định, kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân, tổ chức sử dụng đất TSC phải sử dụng đúng mục đích và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc sử dụng đất TSC

Không lạm dụng đất TSC

Khoản 1 Điều 147 Luật Đất đai ban hành năm 2013 quy định rõ, đất TSC chỉ được sử dụng vào một mục đích, là xây dựng các cơ quan nhà nước, thiết lập cơ sở chính trị, tổ chức các đoàn thể xã hội phục vụ mục đích công cộng.

Vì vậy, mọi trường hợp chiếm dụng đất, sử dụng sai mục đích đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khuyến khích sử dụng đất hợp lý

Đất TSC được nhà nước khuyến khích sử dụng vào các mục đích phát triển xã hội bên cạnh việc đảm bảo quy định về quản lý đất đai.

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Hình thức sử dụng đất TSC

Điều 54 Luật Đất đai 2013 quy định, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp:

Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này.

Cụ thể, khoản 4 Điều 55 bao gồm các trường hợp: “Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”

Đồng thời, theo Điều 125 thì đất TSC thuộc vào trường hợp đất sử dụng ổn định lâu dài.

Đất TSC có được cấp sổ đỏ không?

Theo nguyên tắc sử dụng đất TSC thì Nhà nước nghiêm cấm sử dụng loại đất này vào các mục đích khác, phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, nhiều hộ dân dù đã sinh sống ổn định trên đất thì cũng không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ. Trường hợp bị thu hồi, sẽ được nhận bồi thường theo quy định pháp luật.

Trên đây là các giải đáp TSC là đất gì để bạn đọc tham khảo và ứng dụng.

Xem thêm: