Loạt chính sách mới về đất đai 2024 "gỡ khó" cho người dân

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP (Nghị định số 10) vừa được chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đặc biệt đối với việc đấu giá và thu hồi quyền sử dụng đất.

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 43/2014/NĐ-CP về đấu giá quyền sử dụng đất

Theo đó, nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 20/5 tới, đã bổ sung Điều 17a vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Việc tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện:

  • Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai
  • Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP
  • Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất
  • Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật
  • Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

Loạt chính sách mới về đất đai 2023 - 2

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện:

  • Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định.
  • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 17a Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc.

Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

>>>> Xem thêm bài viết có liên quan: Các hình thức sử dụng đất theo pháp luật hiện hành

Loạt chính sách mới về đất đai 2023 - 1

Bổ sung trình tự thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Bên cạnh các nội dung liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, tại Nghị định số 10 cũng đã có những nội dung bổ sung về trình tự hoạt động thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định về đầu tư.

>>>> Xem quy định cụ thể về thu hồi đất tại bài viết: Thu hồi đất là gì? Tất tần tật các quy định liên quan cần biết

Cụ thể như sau:

  • Bước 1: Cơ quan đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư gửi văn bản chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đầu tư đến cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư.
  • Bước 2: Sau khi nhận được văn bản chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra, xác định các dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động mà phải thu hồi đất.

Những cá nhân, tổ chức có liên quan sẽ thực hiện đúng quy định tại Điều 15b, Điều 66 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Những vấn đề sai phạm sẽ được xử lý đúng theo quy định của pháp luật.