Ký hiệu các loại đất theo quy định pháp luật hiện hành

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Các loại đất hiện nay đều có các ký hiệu riêng để phục vụ cho các bản vẽ kỹ thuật hoặc hồ sơ mang tính chuyên môn.

Đất đai là một lĩnh vực khá đa dạng và phức tạp trong hệ thống pháp luật hiện hành. Không chỉ có tranh chấp đất đai mà còn rất nhiều mối quan hệ khác phát sinh, kèm theo đó là không ít thủ tục, quy trình. Trong quá trình thực hiện công tác quản lý, quyền và nghĩa vụ đối với đất đai, nhiều loại ký hiệu được bắt gặp. Theo phân loại đất đai, đây đều là những ký hiệu đại diện cho một loại đất, thuộc các nhóm đất nhất định.

Cùng tìm hiểu ý nghĩa, tên gọi đằng sau những ký hiệu của các loại đất hiện nay.

Ký hiệu các loại đất thường xuất hiện ở đâu?

Ký hiệu đất thường xuất hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch. Thể hiện các nhóm đất, loại đất bằng ký hiệu giúp phần trình bày được gọn gàng, khoa học hơn.

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Có tên gọi chính xác là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; là chứng thư pháp lý để
  • Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.
  • Bản đồ địa chính: bản đồ thể hiện các ghi chú và dạng đồ họa của các loại đất đai; thể hiện các thông tin về trạng thái pháp lý, ý nghĩa, vị trí của các thửa đất và các đặc điểm khác thuộc địa chính quốc gia.
  • Bản đồ quy hoạch: là một bản vẽ chi tiết về nội dung quy hoạch.

Nhóm các ký hiệu loại đất theo quy định hiện nay

Ký hiệu các loại đất theo luật đất đai năm 2003 và ký hiệu các loại đất theo luật đất đai năm 2013 không có quá nhiều thay đổi. Hiện nay, mọi ký hiệu đều được căn cứ theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT. Cụ thể như sau:

Ký hiệu đất -1Ký hiệu đất -2ký hiệu đất-3ký hiệu đất-4
Vì sao nên biết về các ký hiệu đất đai

Hiện nay, để cho tinh gọn, rất nhiều loại bản đồ, bản vẽ sử dụng ký hiệu đất đai. Do đó, nếu không biết được ý nghĩa của những ký hiệu này sẽ rất khó để đọc hiểu, dẫn đến hiểu sai, hiểu thiếu, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân.

Biết về ký hiệu đất đai hỗ trợ tìm hiểu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương, hiểu được nội dung thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều này rất quan trọng đối với các trường hợp mua bán, giao dịch về nhà đất. Ngoài ra, ký hiệu đất đai cũng là nội dung quan trọng khi tìm hiểu về pháp luật đất đai, là cơ sở để nghiên cứu các tài liệu có liên quan.

Trên đây là ký hiệu các loại đất theo cập nhật mới nhất. Bạn đọc tham khảo nắm thông tin để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Chúng tôi sẽ có những bài viết đề cập chi tiết hơn cho mỗi loại đất theo từng ký hiệu tương ứng.

Xem thêm: