Nội dung chính

Thành phố Tân An, Long An chính thức lên Đô thị loại II

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Ngày 5.9.2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định công nhận thành phố Tân An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Long An.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Chủ tịch UBND Tỉnh Long An và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tân An lên đô thị loại 2