Nội dung chính

Ngân hàng hết "hot", hàng tỷ USD đổ dồn vào bất động sản

Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon
Chưa có đánh giá nào (Đánh giá) icon icon

Theo báo cáo của cục Quản lý đăng ký kinh doanh, bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh ở tất cả các ngành, lĩnh vực.

Đứng đầu là ngành kinh doanh bất động sản có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất, với 2.600 doanh nghiệp, chiếm 41,1%.

Đứng thứ 2 là ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 20,6%; thứ 3 là ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 19,4%. Ngành sản xuất phân phối, điện, nước, gas đứng thứ 4 khi tăng 19,1%...

Kinh doanh bất động sản cũng là ngành dẫn đầu ở số vốn đăng ký trong tất cả các ngành nghề. Theo đó, trong 5 tháng đã có số vốn đăng ký là 150.000 tỷ đồng (gần 7 tỷ USD) trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chiếm 28,9% tổng số vốn đăng ký.

Như vậy, với 150.000 tỷ đồng trong 5 tháng, trung bình mỗi ngày có 10.000 tỷ đồng đổ vào lĩnh vực bất động sản.

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy có số vốn đăng ký đứng sau bất động sản, với 81.276 tỷ đồng. Xây dựng đứng thứ 3 với 74.285 tỷ đồng vốn. Đáng chú ý, số vốn đổ vào công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ là 50.151 tỷ đồng.

Tính chung trong 5 tháng, cả nước có 52.322 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 516.859 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 2,8%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 412.612 lao động, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 13.267 doanh nghiệp, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2017. So với cùng kỳ năm 2017, một số ngành có tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao như y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (38,7%), kinh doanh bất động sản (27,8%).