Thuế nhà đất 2020

Bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp, nên hay không?

Bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp, nên hay không?

Bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp là mong muốn của hầu hết người sử dụng đất, đồng thời là cũng là kiến nghị của các lãnh đạo địa phương nơi có đất nông nghiệp. Điều nãy đã đẩy Bộ Tài chính phải đứng trước sự lựa chọn vô cùng khó khăn, rằng có nên bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp hay không?