Thuế nhà đất

Bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp, nên hay không?

Bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp, nên hay không?

Bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp là mong muốn của hầu hết người sử dụng đất, đồng thời là cũng là kiến nghị của các lãnh đạo địa phương nơi có đất nông nghiệp. Điều nãy đã đẩy Bộ Tài chính phải đứng trước sự lựa chọn vô cùng khó khăn, rằng có nên bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp hay không?

Có phải đóng thuế thu nhập khi bán nhà thứ 2 không?

Có phải đóng thuế thu nhập khi bán nhà thứ 2 không?

Thuế thu nhập khi bán nhà thứ 2 là loại thuế nào? Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành có quy định rõ ràng về vấn đề này hay không? Việc thực hiện nộp thuế này có phải nghĩa vụ bắt buộc? Dự án Luật thuế tài sản có đề cập đến vấn đề này hay không?